« Jer 17:4 Księga Jeremiasza 17:5 Jer 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Przeklęty człowiek, który ufa w człowieku i kładzie ciało za ramię swoje, a od Pana odstępuje serce jego.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan:Przeklęty mąż, który ufa w człowieku, i który pokłada ciało ramieniem swojem, a od Pana odstępuje serce jego.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA odstępuje jego serce.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Przeklęty mąż, który polega na człowieku, a czyni śmiertelnego ramieniem swojém, gdy od Wiekuistego się odwraca serce jego.
5.KRUSZYŃSKITak rzekł Bóg: Przeklęty niech będzie mąż, co pokłada nadzieję w człowieku, który z ciała czyni sobie ramię, a od Boga serce jego się odsuwa.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mówi Jahwe: «Przeklęty mąż, co na ludziach polega i w ciele pokłada swą siłę, a z dala się trzyma od Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Przeklęty mąż, który swą ufność pokłada w człowieku i ciało uważa za swoją ostoję, a serce swoje odwraca od Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan: Biada temu, który w człowieku nadzieję pokłada i który w ciele tylko widzi całą swoją siłę, a sercem swoim jest daleko od Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Przeklęty mąż, który polega na człowieku, i śmiertelne ciało czyni swym ramieniem, gdyż od WIEKUISTEGO odwraca się jego serce.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od PANA odwraca swoje serce!