« Jer 2:16 Księga Jeremiasza 2:17 Jer 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali się to nie stało tobie? żeś opuściła Pana, Boga twego, onego czasu, którego cię prowadził drogą?
2.GDAŃSKA.1881Zaż tego sam sobie nie sprawujesz? opuszczając Pana, Boga swego, wtenczas, kiedy cię prowadzi drogą swą.
3.GDAŃSKA.2017Czy nie sprawiłeś tego sam sobie, opuszczając PANA, swego Boga, kiedy prowadził cię drogą?
4.CYLKOWOto sama to sobie przyczyniłaś, opuszczając Wiekuistego, Boga twojego, w chwili gdy cię prowadził po (właściwej) drodze.
5.KRUSZYŃSKICzyż to przytrafiłoby się tobie, gdybyś nie opuścił Boga, swego Pana w czasie, gdy prowadził cię w drodze?
6.TYSIĄCL.WYD1Czy nie dlatego przyszło to na ciebie, iż opuściłaś Boga twego, Jahwe, {wówczas, gdy ciebie prowadził na drodze?}
7.TYSIĄCL.WYD5Czy nie sprawiło tego twoje odstępstwo od Pana, Boga twego, <gdy On prowadził cię w drodze>?
8.BRYTYJKACzy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana, swojego Boga?
9.POZNAŃSKACzy nie spowodowało ci tego odstępstwo twoje od Boga twego - Jahwe (wówczas, gdy prowadził cię drogą)?
10.WARSZ.PRASKACzyż nie stało się to wszystko dlatego, że odeszliście od Pana i Boga waszego?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sama do tego doprowadziłaś, opuszczając WIEKUISTEGO, twego Boga, w chwili gdy cię prowadził swoją drogą.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy [sama] nie zgotowałaś sobie tego przez odrzucenie PANA, swego Boga, i to w czasie, gdy prowadził cię swą drogą?