« Jer 2:17 Księga Jeremiasza 2:18 Jer 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz, czego chcesz na drodze Egipskiéj, żebyś piła wodę mętną? a co masz z drogą Assyryjczyków, abyś piła wodę rzeki?
2.GDAŃSKA.1881A teraz co za sprawę masz na drogach Egipskich, iż pijesz wodę z Nilu? albo co masz za sprawę na drogach Assyryjczyków, iż pijesz wodę z rzeki ich?
3.GDAŃSKA.2017A teraz, po co ci drogi Egiptu – by pić wodę z Nilu? Albo po co ci drogi Asyrii – by pić wodę z jej rzeki?
4.CYLKOWA teraz jakiż tobie pożytek z drogi do Micraim - abyś tam piła wodę z Szychoru? Albo jakiż tobie pożytek z drogi do Aszuru - abyś tam piła wodę ze strumienia?
5.KRUSZYŃSKIA ty, cóżeśto uczynił w drodze do Egiptu, aby pić wodę z Nilu, a cóżeś to uczynił w drodze z Asyrji, aby pić wodę z Rzeki?
6.TYSIĄCL.WYD1A teraz, po co masz biec do Egiptu, by poić się wodą Szichoru? Po co masz biec do Aszszuru, by poić się wodą Eufratu?
7.TYSIĄCL.WYD5A teraz po co chodzisz do Egiptu, aby pić wodę z Nilu? Po co chodzisz do Asyrii, aby pić wodę z Rzeki?
8.BRYTYJKAA teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu, albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę Eufratu?
9.POZNAŃSKAA teraz - po co ci biec do Egiptu, by pić wody Szichoru? I po co ci biec do Asyrii, by pić wody Eufratu?
10.WARSZ.PRASKACo pomoże ci teraz wyprawa do Egiptu i picie wody z Nilu? Po co ci wędrować do Asyrii i pić wodę z Eufratu?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz jaki masz pożytek z drogi do Micraim byś tam piła wodę z Szychoru? Albo, jaki dla ciebie jest pożytek z drogi do Aszuru abyś tam piła wodę ze strumienia?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz co masz z chodzenia do Egiptu, by pić wodę Nilu? Co masz z chodzenia do Asyrii, by pić wodę Eufratu?