« Jer 2:18 Księga Jeremiasza 2:19 Jer 2:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Skarze cię złość twoja, a odwrócenie twoje zfuka cię. Wiedz a obacz, że zła a gorzka jest rzecz, żeś ty opuściła Pana, Boga twego, a iż niemasz bojaźni mojéj u ciebie, mówi Pan, Bóg zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Skarze cię złość twoja a odwrócenie twoje sfuka cię. Wiedzże tedy i obacz, iż jest rzecz zła i gorzka, iżeś opuścił Pana, Boga twego, a niemasz bojaźni mojej w tobie, mówi Pan, Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Twoja niegodziwość ukarze cię i twoje odstępstwo cię skarci. Dlatego poznaj i zobacz, że rzeczą złą i gorzką jest to, że opuściłeś PANA, swego Boga, i że nie ma w tobie mojej bojaźni, mówi Pan, BóG zastępów.
4.CYLKOWSkarze cię własna niegodziwość twoja, a przeniewierstwo twoje cię skarci, a poznasz i zobaczysz, jak złém to było i gorzkiém, żeś opuściła Wiekuistego, Boga twojego, a bojaźń przedemną cię nie opadła, rzecze Wiekuisty, Bóg zastępów.
5.KRUSZYŃSKITwoja bezbożność cię ukarała i bunty twoje dotknęły cię! Wiedz przeto i patrz, jaka jest złość i gorycz opuszczać Boga, Pana twego i nie doznawać żadnej mej bojaźni, - rzecze Pan, Bóg zastępów.
6.TYSIĄCL.WYD1Niech złość twoja ci będzie nauką, niech twe bunty cię uświadomią, byś jasno poznała, jak źle to i gorzko, żeś opuściła Jahwe, Boga swego, i żądnej trwogi nie miałaś przede mną — wyrocznia Pana, Jahwe Zastępów.
7.TYSIĄCL.WYD5Twoja niegodziwość cię karze, a twoje niewierności cię osądzają. Wiedz zatem i przekonaj się, jak przewrotne i pełne goryczy jest to, że opuściłaś Pana, Boga swego, a nie odczuwałaś lęku przede Mną - wyrocznia Pana Zastępów.
8.BRYTYJKAKarze cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u ciebie bojaźni przede mną – mówi Wszechmocny, Pan Zastępów.
9.POZNAŃSKAKarą ci będzie własna nieprawość, a twoje odstępstwa - chłostą! Poznaj i przejrzyj, że źle jest i gorzko opuszczać Jahwe - Boga twojego! Ty wszakże nie masz wobec mnie bojaźni - orzeka Pan, Jahwe Zastępów.
10.WARSZ.PRASKAMszczą się na tobie twoje złe czyny, oskarża cię twoja niewierność. Zechciejże w końcu zrozumieć, przyznaj sam, że zła to i przykra rzecz odchodzić od Pana i Boga twojego i nie mieć żadnego lęku przede Mną. – Tak mówi Bóg i Pan Zastępów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skarze cię twa własna niegodziwość, a twoje odstępstwo cię skarci, więc poznasz i zobaczysz, jakie to było złe i gorzkie, że opuściłaś WIEKUISTEGO, twojego Boga, i nie opadła cię bojaźń przede Mną mówi WIEKUISTY, Pan Zastępów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKarze cię własne zło. Bije cię własne odstępstwo. Przekonaj się więc, jak gorzko smakuje odejście od PANA, twego Boga, oraz to, że nie ma w tobie lęku przede Mną - oświadcza Pan, PAN Zastępów.