« Jer 2:30 Księga Jeremiasza 2:31 Jer 2:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Naród wasz. Patrzcie słowa Pańskiego! Izali puszczą stałem się Izraelowi, albo ziemią zamierzkłą? Czemuż tedy mówił lud mój: Odeszliśmy, nie przyjdziem więcéj do ciebie?
2.GDAŃSKA.1881O narodzie! wy rozsądźcie słowa Pańskie. Izalim był pustynią Izraelowi? Izali ziemią ciemną? Przeczże mówi lud mój: Panujemy, nie pójdziemy więcej do ciebie?
3.GDAŃSKA.2017Pokolenie, rozważaj słowa PANA. Czy byłem pustynią dla Izraela albo ziemią ciemności? Czemu mój lud mówi: My panujemy, już nie przyjdziemy do ciebie?
4.CYLKOWO rodzie obecny, rozważcie słowo Wiekuistego! Czyżem pustynią był dla Israela, albo ziemią pomroki strasznej? Czemu powiada lud Mój: Zboczyliśmy, nie trafim już do Ciebie!
5.KRUSZYŃSKIJakiemście wy pokoleniem! Rozważcie słowo Boże! Czyż byłem pustynią dla Izraela, ziemską stolicą ciemności? Dlaczego mój lud mówi: "Jesteśmy wolni, nie pójdziemy do Ciebie?"
6.TYSIĄCL.WYD1{Wy — co za plemię! Słowo Jahwe zważcie:} Czyż dla Izraela stałem się pustynią lub krajem głębokiej pomroki? Czemu powiada mój lud: "Nie przebrniemy, nie przyjdziemy już więcej do ciebie"?
7.TYSIĄCL.WYD5Jakim pokoleniem jesteście? Uważajcie na słowa Pana: Czy byłem pustynią dla Izraela albo krainą ciemności? Dlaczego mówi mój lud: "Wyzwoliliśmy się! Nie przyjdziemy już więcej do Ciebie!"
8.BRYTYJKAJakim to rodem jesteście! Zważcie na słowo Pana: Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Dlaczego mój lud mówi: Chcemy zażyć wolności, nie pójdziemy już do ciebie?
9.POZNAŃSKA(Aleście wy pokoleniem! Zwróćcie uwagę na słowo Jahwe!) Czyż byłem pustynią dla Izraela, czy krainą najgęstszej pomroki? Czemuż to lud mój mówi: "Odeszliśmy i już nie przyjdziemy do Ciebie"?
10.WARSZ.PRASKACo za pokolenie z was! Posłuchajcie, co mówi Pan: Czy byłem kiedykolwiek dla Izraela pustynią albo krainą ciemności? Czemuż więc lud mój mówi: Chcemy chodzić, gdzie nam się podoba, nie przyjdziemy już więcej do Ciebie!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obecny rodzie! Rozważcie słowo WIEKUISTEGO! Czy byłem dla Israela pustynią, albo ziemią strasznej ciemności? Dlaczego Mój lud powiada: Włóczymy się, już więcej nie wejdziemy do Ciebie!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJakim wy rodem jesteście?! Pomyślcie nad Słowem PANA: Czy byłem dla Izraela pustynią? Czy ziemią gęstego mroku? Dlaczego mój lud mówi: Jesteśmy wolni, już nie przyjdziemy do Ciebie?