« Jer 2:31 Księga Jeremiasza 2:32 Jer 2:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali zapomni panna ubioru swego, albo oblubienica koszulki swojéj? a lud mój zapomniał mię przez dni niezliczone.
2.GDAŃSKA.1881Izali zapomina panna ubioru swego, i oblubienica klejnotów swoich? Ale lud mój zapomniał mię przez dni niezliczone.
3.GDAŃSKA.2017Czy panna zapomina o swoich ozdobach albo oblubienica o swoich klejnotach? Ale mój lud zapomniał o mnie od dni niezliczonych.
4.CYLKOWAlboż zapomina dziewica stroju swojego, oblubienica przepaski swojej? Ale lud Mój zapomniał o Mnie już od dni niezliczonych.
5.KRUSZYŃSKICzy panna zapomni swego klejnotu -. oblubienica o swem poślubieniu? A lud mój o mnie zapomniał - ode dni bez liczby!
6.TYSIĄCL.WYD1Czy zapomina panna swej ozdoby, oblubienica swojego pasa? A mój lud zapomniał o mnie przez dni nieprzeliczone.
7.TYSIĄCL.WYD5Czy panna zapomni swoich klejnotów, a narzeczona swych przepasek? Mój naród jednak nie pamięta o Mnie od niezliczonych już dni.
8.BRYTYJKACzy panna zapomina swojej ozdoby, oblubienica swojego pasa? Lecz mój lud zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów.
9.POZNAŃSKACzyż zapomina panna o swoich ozdobach, oblubienica - o swoich przepaskach? A lud mój o mnie zapomniał od dni niezliczonych!
10.WARSZ.PRASKACzy młoda niewiasta może zapomnieć o swoich klejnotach, albo oblubienica o swoich przepaskach? Tymczasem lud mój nie pamięta o Mnie i to już od bardzo dawna.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy dziewica zapomina swojego stroju, oblubienica swojej przepaski? Lecz Mój lud zapomniał o Mnie od niezliczonych dni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy panna zapomina swoich ozdób, a kobieta w dzień zaślubin swego stroju? A jednak mój lud o Mnie nie pamięta - i to od bardzo długiego czasu.