« Jer 20:11 Księga Jeremiasza 20:12 Jer 20:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ty, Panie zastępów, doznawco sprawiedliwego, który widzisz nerki i serce, proszę, niech oglądam pomstę twoję nad nimi; bom tobie odkrył sprawę moję.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż, o Panie zastępów! który doświadczasz sprawiedliwego, który wypatrujesz nerki i serce, niech widzę pomstę twoję nad nimi; tobiem zaiste odkrył sprawę moję.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego, PANIE zastępów, który doświadczasz sprawiedliwego, który widzisz nerki i serce, niech zobaczę twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swoją sprawę.
4.CYLKOWTak, Ty Wiekuisty zastępów, który doświadczasz sprawiedliwie, który przenikasz wnętrzności i serca - ujrzę pomstę Twą nad nimi, gdyż Tobie poruczyłem sprawę moję.
5.KRUSZYŃSKIBoże zastępów, Ty doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, ujrzę pomstę Twoją na nich, albowiem Tobie powierzyłem moją sprawę.
6.TYSIĄCL.WYD1Lecz Ty, Jahwe Zastępów, sądzisz sprawiedliwie i przenikasz nerki i serce; daj mi zobaczyć pomstę Twą nad tymi ludźmi, albowiem Tobie zwierzyłem swą sprawę.
7.TYSIĄCL.WYD5Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.
8.BRYTYJKALecz Ty, o Panie Zastępów, który badasz sprawiedliwego, przenikasz nerki i serce, spraw, bym ujrzał twoją pomstę nad nimi, gdyż tobie powierzyłem moją sprawę.
9.POZNAŃSKAJahwe Zastępów, co sprawiedliwie oceniasz, wzrokiem przenikasz nerki i serce, niech widzę Twą pomstę nad nimi, bom Tobie powierzył mą sprawę.
10.WARSZ.PRASKAA Ty, Panie Zastępów, który sądzisz słusznie i przenikasz nerki i serce człowieka! Czy pozwolisz mi dojrzeć Twoją zemstę nad nimi? Tobie przecież zaufałem na wieki.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, Ty WIEKUISTY Zastępów, doświadczasz sprawiedliwie, przenikasz nerki i serca – niech ujrzę Twoją pomstę nad nimi, bo Tobie powierzyłem mą sprawę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN Zastępów poddaje sprawiedliwego próbie, On przenika motywy i zamiary. Niech zobaczę Twą pomstę na nich, gdyż Tobie powierzyłem moją sprawę.