« Jer 20:13 Księga Jeremiasza 20:14 Jer 20:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeklęty dzień, któregom się urodził: dzień, którego mię porodziła matka moja, niech nie będzie błogosławiony.
2.GDAŃSKA.1881Przeklęty dzień, w którym się urodził; dzień, którego mię porodziła matka moja, niech nie będzie błogosławiony.
3.GDAŃSKA.2017Przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Niech dzień, w którym urodziła mnie moja matka, nie będzie błogosławiony.
4.CYLKOWPrzeklęty dzień w którym się urodziłem; dzień, którego urodziła mnie matka moja, niechaj zostanie niebłogosławionym.
5.KRUSZYŃSKIPrzeklęty dzień, w którym się urodziłem! Dzień, którego powiła mnie matka moja, niechaj nie będzie błogosławiony!
6.TYSIĄCL.WYD1Przeklęty dzień, w którym się zrodziłem, dzień, w którym powiła mnie matka, niech błogosławiony nie będzie.
7.TYSIĄCL.WYD5Niech będzie przeklęty dzień, w którym się urodziłem! Dzień, w którym urodziła mnie matka moja, niech nie będzie błogosławiony!
8.BRYTYJKAPrzeklęty dzień, w którym się urodziłem; dzień, w którym mnie porodziła moja matka, niech nie będzie błogosławiony!
9.POZNAŃSKAPrzeklęty dzień, w którym się urodziłem; niech błogosławiony nie będzie dzień, w którym zrodziła mnie moja matka!
10.WARSZ.PRASKAPrzeklęty niech będzie dzień, w którym się narodziłem, godzina mego urodzenia przez matkę niech nigdy nie będzie błogosławiona!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty dzień w którym się urodziłem; dzień, w którym urodziła mnie moja matka, niech nie zostanie błogosławionym!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzeklęty dzień, w którym zostałem zrodzony, dzień, w którym urodziła mnie moja matka. O, niech ten dzień nie będzie błogosławiony!