« Jer 20:16 Księga Jeremiasza 20:17 Jer 20:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który mię nie zabił w żywocie, żeby mi była matka moja grobem, a żywot jéj poczęciem wiecznem.
2.GDAŃSKA.1881O że mię nie zabił zaraz z żywota! Oby mi była matka moja grobem moim, a żywot jej wiecznie brzemiennym!
3.GDAŃSKA.2017Za to, że mnie nie zabił zaraz od łona, by moja matka była moim grobem, a jej łono – wiecznie brzemienne!
4.CYLKOWO, że nie uśmiercił mnie w łonie, aby mi była matka moja grobem, a żywot jej brzemiennym wiecznie!
5.KRUSZYŃSKIO, że nie uśmiercił mnie w łonie, aby matka moja była mi grobem, a żywot jej brzemiennym wiecznie!
6.TYSIĄCL.WYD1iż we wnętrznościach mnie nie uśmiercił, by matka mi stała się grobem, a łono jej w ciąży zostało na zawsze!
7.TYSIĄCL.WYD5Nie zabił mnie bowiem w łonie matki: wtedy moja matka stałaby się moim grobem, a łono jej wiecznie brzemiennym.
8.BRYTYJKAZa to, że nie uśmiercił mnie w łonie, aby mi moja matka stała się grobem, a jej łono wiecznie brzemienne.
9.POZNAŃSKAże nie pozwolił umrzeć mi w łonie, by moja matka stała się mym grobem i na zawsze brzemienne zostało jej łono.
10.WARSZ.PRASKANie zabił mnie bowiem w łonie mojej matki, wtedy jej ciało byłoby mi grobem, a ona sama wciąż byłaby brzemienna.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie uśmiercił mnie w łonie, by moja matka była mi grobem, a jej łono wiecznie brzemienne!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBo nie zostałem uśmiercony w łonie, moja matka nie stała się mym grobem, a jej łono nie pozostało brzemienne na wieki.