« Jer 20:17 Księga Jeremiasza 20:18 Jer 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeczem wyszedł z żywota, abym widział pracę i boleść, a żeby się skończyły w zawstydzeniu dni moje?
2.GDAŃSKA.1881Przeczżem wyszedł z żywota, abym doznał pracy i smutku, a żeby dni moje w hańbie strawione były?
3.GDAŃSKA.2017Po co wyszedłem z łona – aby doznawać trudu i smutku, aby moje dni były strawione wśród hańby?
4.CYLKOWCzemu z żywota wyszedłem, abym doznawał tylko nędzy i utrapienia, a strawione były w hańbie dni moje!
5.KRUSZYŃSKIPocóż wyszedłem z jej łona, aby widzieć nędzę i utrapienie, i dokonać mych dni w pohańbieniu?
6.TYSIĄCL.WYD1Dlaczego musiałem wyjść z łona, by trud i zgryzotę przeżywać, by dni me kończyły się w hańbie?
7.TYSIĄCL.WYD5Po co wyszedłem z łona matki? Czy żeby oglądać nędzę i utrapienie i dokonać dni moich wśród hańby?
8.BRYTYJKAPo cóż to wyszedłem z łona matki, aby doznać tylko znoju i udręki i swoje dni trawić w hańbie!
9.POZNAŃSKAPo cóż opuściłem łono [matczyne], by doznawać znoju i smutku i w hańbie dopełnić dni swoich?
10.WARSZ.PRASKACzemuż więc wyszedłem z łona mojej matki? Po to tylko, by znosić ból i utrapienie i w pohańbieniu dokonać żywota?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu wyszedłem z łona, bym doznawał tylko pracy i utrapienia, a me dni strawione były w hańbie!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITO, po cóż wyszedłem z łona? Czy po to, by oglądać smutek i znój? By dokonać dni w pohańbieniu?