« Jer 20:3 Księga Jeremiasza 20:4 Jer 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan: Oto Ja dam cię na strach, ciebie i wszystkie przyjacioły twoje: i upadną mieczem nieprzyjaciół swoich, i oczy twoje ujrzą: i wszystkiego Judę dam w rękę króla Babilońskiego, i przeniesie je do Babilonu i pozabija je mieczem.
2.GDAŃSKA.1881Bo tak mówi Pan: Oto Ja puszczę na cię strach, na cię i na wszystkich przyjaciół twoich, którzy upadną od miecza nieprzyjaciół swych, na co oczy twoje patrzyć będą; a wszystkiego Judę podam w ręce króla Babilońskiego, który ich zaprowadzi do Babil onu, i pozabija ich mieczem.
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi PAN: Oto uczynię z ciebie postrach dla ciebie samego i dla wszystkich twoich przyjaciół. Padną od miecza swoich wrogów, a twoje oczy będą na to patrzeć. Całą Judę wydam w ręce króla Babilonu, który ich uprowadzi do niewoli do Babilonu i pozabija mieczem.
4.CYLKOWBo tak rzecze Wiekuisty: Oto wydaję cię postrachowi, ciebie i wszystkich przyjaciół twoich, że padną od miecza wrogów swoich, a oczom twoim spoglądać na to; i wszystek też Judę wydam w moc króla Babelu, i uprowadzi ich do Babelu, i pozabija ich mieczem.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem tak rzecze Bóg: Oto dam cię na postrach, ciebie i wszystkich twoich przyjaciół; padną oni od miecza swoich wrogów, a twoje oczy to zobaczą. I wydam całą Judeę w ręce króla babilońskiego, i będą jako niewolnicy uprowadzeni do Babilonu i pozabija ich mieczem.
6.TYSIĄCL.WYD1Bo tak mówi Jahwe: Oto uczynię cię zgrozą dla ciebie i dla wszystkich twych przyjaciół! Padną oni od miecza swych wrogów, a oczy twoje będą na to patrzeć. Całego zaś Judę wydam w ręce króla babilońskiego; on ich uprowadzi w niewolę do Babilonu i pobije ich mieczem.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem mówi Pan: Oto uczynię ciebie postrachem dla ciebie samego i dla wszystkich twych przyjaciół. Padną od miecza swych wrogów, a twoje oczy będą na to patrzeć. Całą ziemię Judy wydam w ręce króla babilońskiego. Uprowadzi ich na wygnanie do Babilonu i będzie ich zabijał mieczem.
8.BRYTYJKABo tak mówi Pan: Oto Ja uczynię cię grozą dla ciebie samego i dla wszystkich twoich przyjaciół: Padną oni od miecza swoich wrogów, a twoje oczy patrzeć na to będą; i całą Judę wydam w ręce króla babilońskiego, i uprowadzi ich do niewoli, do Babilonu, i pobije ich mieczem.
9.POZNAŃSKAAlbowiem tak mówi Jahwe: "Oto czynię cię grozą dla ciebie i dla wszystkich twych przyjaciół. Padną od miecza ich wrogów, a twoje oczy patrzeć [na to] będą. Cały [kraj] Judy wydam w ręce króla babilońskiego; uprowadzi ich w niewolę do Babilonu i pozabija mieczem.
10.WARSZ.PRASKATak bowiem mówi Pan: Będziesz budził grozę, ty sam i wszyscy twoi najbliżsi. Polegną od miecza nieprzyjacielskiego, i to na twoich oczach. Wszystkich zaś mieszkańców Judy wydam w ręce króla babilońskiego, który uprowadzi ich do Babilonu i wytraci mieczem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż tak mówi WIEKUISTY: Oto oddaję ciebie i wszystkich twoich przyjaciół strachowi; padną od miecza swoich wrogów, a twe oczy będą to oglądały. Całą też Judę wydam w moc króla Babelu, więc uprowadzi ich do Babelu i pozabija ich mieczem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż tak mówi PAN: Oto Ja uczynię cię grozą dla ciebie samego i dla wszystkich twoich przyjaciół. Padną oni od miecza swoich wrogów, a twoje oczy będą na to patrzeć. Całą Judę wydam w ręce króla Babilonu. Weźmie on jej ludność do niewoli, do Babilonu, i pobije ją mieczem.