« Jer 20:4 Księga Jeremiasza 20:5 Jer 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dam téż wszystkę majętność miasta tego i wszystkę pracą jego, i wszelkie rzeczy kosztowne i wszystkie skarby królów Judzkich dam w rękę nieprzyjaciół ich: i rozchwycą je i zabiorą i zawiozą do Babilonu.
2.GDAŃSKA.1881Dam też wszystkę majętność miasta tego, i wszstkę pracę jego, i wszystkie kosztowne rzeczy jego, i wszstkie skarby królów Judzkich dam w ręce nieprzyjaciół ich; i rozchwycą je, i zabiorą je, i zaprowadzą je do Babilonu.
3.GDAŃSKA.2017Wydam też wszystkie bogactwa tego miasta, cały jego dobytek, wszystkie jego kosztowności i wszystkie skarby królów Judy – wydam w ręce ich wrogów. Ci złupią je, zabiorą i wywiozą do Babilonu.
4.CYLKOWI wydam całe mienie miasta tego, i wszystek jego dorobek i wszystkie kosztowności jego, i wszystkie skarby królów Judy wydam w moc wrogów ich; i zagrabią je i zabiorą i sprowadzą do Babelu.
5.KRUSZYŃSKIWydam wszystko bogactwo miasta tego, tudzież wszystek trud jej rąk i wszystkie jej kosztowności, i wszystkie skarby królów judzkich wydam w ręce ich wrogów; a oni złupią i zabiorą, i wywiozą do Babilonu.
6.TYSIĄCL.WYD1Wszystkie bogactwa tego miasta, całe jego mienie i wszystkie jego kosztowności wydam na łup. Wszystkie skarby królów judzkich dam w ręce ich nieprzyjaciół; oni je złupią, zabiorą i zaniosą do Babilonu.
7.TYSIĄCL.WYD5Wydam też wszystkie bogactwa tego miasta, cały jego dorobek, wszystkie jego drogocenne rzeczy, wszystkie skarby królów judzkich oddam w ręce ich nieprzyjaciół, by je złupili, zabrali i wywieźli do Babilonu.
8.BRYTYJKAI wydam całe mienie tego miasta i wszystek jego dobytek, i wszystkie jego kosztowności, i wszystkie skarby królów judzkich w ręce ich wrogów, i splądrują je, zabiorą i wywiozą do Babilonu.
9.POZNAŃSKAWydam wszystkie zasoby tego miasta i całe jego mienie, cały jego przepych i wszystkie skarby królów Judy (wydam) w ręce ich wrogów. Ci złupią, rozchwytają je i uniosą do Babilonu.
10.WARSZ.PRASKAWszystkie skarby tego miasta, całe jego bogactwo, wszystkie cenne przedmioty oraz cały skarbiec króla judzkiego wydam w ręce jego nieprzyjaciół, którzy ich napadną, złupią i uprowadzą do Babilonu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wydam całe mienie tego miasta, cały jego dorobek, wszystkie jego kosztowności; dam w moc ich wrogów wszystkie skarby królów Judy, więc je zagrabią, zabiorą oraz sprowadzą do Babelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCałe mienie tego miasta, cały jego dobytek, wszystkie jego kosztowności i wszystkie skarby królów Judy wydam w ręce wrogów. Zdobędą oni miasto, splądrują je, a łup sprowadzą do Babilonu.