« Jer 21:2 Księga Jeremiasza 21:3 Jer 21:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Jeremiasz do nich: Tak powiecie Sedecyaszowi:
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Jeremijasz do nich: Tak powiedzcie Sedekijaszowi:
3.GDAŃSKA.2017Jeremiasz odpowiedział im: Tak powiedzcie Sedekiaszowi:
4.CYLKOWI rzekł Jeremjasz do nich: Tak powiecie Cydkjaszowi:
5.KRUSZYŃSKITedy Jeremjasz odpowiedział: Tak odpowiedźcie Sedecjaszowi:
6.TYSIĄCL.WYD1Jeremiasz im odrzekł: «Tak powiecie Sedecjaszowi:
7.TYSIĄCL.WYD5Jeremiasz zaś powiedział do nich: Tak odpowiedzcie Sedecjaszowi:
8.BRYTYJKAA Jeremiasz im odpowiedział: Tak powiedzcie Sedekiaszowi:
9.POZNAŃSKAJeremiasz im odrzekł: - Oto, co powiecie królowi Sedecjaszowi:
10.WARSZ.PRASKALecz Jeremiasz odpowiedział im: Donieście Sedecjaszowi:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jeremjasz do nich powiedział: Tak powiecie Cydkjaszowi:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jeremiasz odpowiedział: Przekażcie Sedekiaszowi: