« Jer 22:21 Księga Jeremiasza 22:22 Jer 22:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wzystkie pasterze twoje spasie wiatr, a miłośnicy twoi w niewolą pójdą: a tedy się zawstydzisz i zasromasz się dla wszelkiéj złości twojéj.
2.GDAŃSKA.1881Wszystkich pasterzy twoich wiatr spasie, a miłośnicy twoi w niewolę pójdą; tedy się zaiste zapałać i wstydzić będziesz dla wszelakiej złości twojej.
3.GDAŃSKA.2017Wiatr rozproszy wszystkich twoich pasterzy i twoi kochankowie pójdę w niewolę. Wtedy będziesz się rumienić i wstydzić z powodu całej twojej niegodziwości.
4.CYLKOWWszystkich towarzyszy twoich zmiecie wicher, a zalotnicy twoi w niewolę pójdą; tak, wtedy się zawstydzisz i zapłoniesz dla wszelakiej niecności twojej!
5.KRUSZYŃSKIWszystkich towarzyszy twoich zniesie wicher, a miłośnicy twoi pójdą w niewolę; tedy będziesz okryty wstydem i hańbą za wszystką twoją przewrotność.
6.TYSIĄCL.WYD1Pasterzy twych wszystkich paść będzie wicher, twe gachy idą w niewolę. Tak, hańba cię teraz okrywa i wstyd dla twego całego zepsucia.
7.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy twoi pasterze staną się pastwą wiatru, a twoi ulubieńcy pójdą w niewolę. Tak, wtedy cię ogarnie wstyd i hańba z powodu wszystkich twoich nieprawości.
8.BRYTYJKAWszystkich twoich pasterzy wiatr paść będzie, a twoi kochankowie pójdą do niewoli: wtedy będziesz zawstydzona i okryta hańbą za całą twoją złość.
9.POZNAŃSKAWicher będzie pasterzem wszystkich twych pasterzy, w niewolę pójdą twoi wielbiciele. Wówczas, zaiste, wstyd cię ogarnie i hańba z powodu wszystkiej twej niegodziwości.
10.WARSZ.PRASKAWszystkich twoich pasterzy wiatr rozproszy daleko, twoi kochankowie pójdą się paść na wygnaniu. Zaprawdę, wstydem okryjesz się i hańbą z powodu wszystkich twoich nieprawości.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkich twoich pasterzy zmiecie wicher, a twoi zalotnicy pójdą w niewolę; tak, wtedy się zawstydzisz i zapłoniesz z powodu wszelkiej twojej grzeszności!
12.EIB.BIBLIA.2016Wszystkich twoich pasterzy pasł będzie wiatr, a twoi kochankowie pójdą do niewoli: wtedy okryje cię wstyd i hańba za całą twą niegodziwość.