« Jer 22:23 Księga Jeremiasza 22:24 Jer 22:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żywię Ja, mówi Pan, iż choćby był Jechoniasz, syn Joakima, króla Judzkiego, pierścieniem na prawéj ręce mojéj, ztamtąd go zerwę.
2.GDAŃSKA.1881Jako żyję Ja, mówi Pan, iż choćby był Chonijasz, syn Joakima, króla Judzkiego, sygnetem na prawej ręce mojej, wszakże cię i stamtąd zerwę;
3.GDAŃSKA.2017Jak żyję ja, mówi PAN, choćby Choniasz, syn Joakima, króla Judy, był sygnetem na mojej prawej ręce, zerwałbym cię stamtąd;
4.CYLKOWŻyw Ja, rzecze Wiekuisty, choćby był Konjahu, syn Jehojakima, król Judy, sygnetem na prawicy Mojej, że i ztamtąd bym cię zerwał!
5.KRUSZYŃSKIŻyję ja - rzecze Bóg: że Jechonjasz, syn Jehojakima, króla judzkiego, będzie pierścieniem na mem prawem ręku, który precz odrzucę.
6.TYSIĄCL.WYD1«Na życie moje! — wyrocznia Jahwe — choćby Koniahu, syn Jehojakima, król judzki, był sygnetem na prawej ręce mojej, stamtąd cię oderwę
7.TYSIĄCL.WYD5Na moje życie - wyrocznia Pana - nawet gdyby Jechoniasz, syn Jojakima, króla judzkiego, był pierścieniem na mojej prawej ręce, zerwałbym go stamtąd!
8.BRYTYJKAJakom żyw - mówi Pan - choćby Jechoniasz, syn Jojakima, król judzki, był sygnetem na mojej prawej ręce, zerwałbym go stamtąd.
9.POZNAŃSKAJak [prawdą jest, że] Ja żyję - mówi Jahwe - chociażby król Judy Konjahu, syn Jojakima, był pierścieniem na mojej prawicy, zerwę go stamtąd.
10.WARSZ.PRASKANa życie moje - mówi Pan - choćby Jechoniasz, syn Jojakima, króla judzkiego, był pierścieniem na mojej prawej ręce, to też bym go odrzucił!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja żyję mówi WIEKUISTY! Choćby Konjahu, syn Jojakima, król Judy, był sygnetem na Mej prawicy, i stamtąd bym go zerwał!
12.EIB.BIBLIA.2016Jak żyję - oświadcza PAN - choćby Koniasz, syn Jehojakima, król Judy, był sygnetem na mojej prawicy, zerwałbym go stamtąd.