« Jer 23:29 Księga Jeremiasza 23:30 Jer 23:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż owom Ja na proroki, mówi Pan, którzy kradną słowa moje każdy od bliźniego swego.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż oto Ja powstaję przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy kradną słowa moje, każdy przed bliźnim swoim.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego oto powstaję przeciwko tym prorokom, mówi PAN, którzy kradną moje słowa, każdy kradnie je swojemu bliźniemu.
4.CYLKOWI tak oto powstanę przeciw tym prorokom, rzecze Wiekuisty, którzy kradną słowa Moje jeden od drugiego!
5.KRUSZYŃSKIOto dlatego występuję przeciwko tym prorokom, rzecze Bóg, którzy kradną słowa moje jeden od drugiego.
6.TYSIĄCL.WYD1Dlatego Ja przeciw prorokom — wyrocznia Jahwe — którzy sobie nawzajem kradną moje słowa.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto dlatego się zwrócę przeciw prorokom - wyrocznia Pana - którzy kradną sobie nawzajem moje słowo.
8.BRYTYJKADlatego Ja wystąpię przeciwko tym prorokom – mówi Pan – którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa.
9.POZNAŃSKADlatego to Ja [zwracam się] oto przeciw wieszczkom - wyrok Jahwe - wykradającym sobie wzajemnie moje słowa.
10.WARSZ.PRASKAOto Ja powstanę przeciwko prorokom – mówi Pan – przeciw tym, którzy wykradają sobie wzajemnie moje słowa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak oto powstanę przeciwko tym prorokom mówi WIEKUISTY, co jeden z drugim, kradną Me słowa!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego Ja sam wystąpię przeciw tym prorokom - oświadcza PAN - którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa.