« Jer 23:31 Księga Jeremiasza 23:32 Jer 23:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Owom Ja na proroki, którym się śni kłamstwo, mówi Pan, którzy je powiadali i zwiedli lud mój kłamstwem swem i cudamy swemi: gdyżem Ja ich nie posłał, anich im rozkazował, którzy nic nie pomogli ludowi temu, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Oto Ja powstaję, mówi Pan, przeciwko tym, którzy prorokują sny kłamliwe, a opowiadając je zwodzą lud mój kłamstwami swemi i plotkami swemi, chociażem Ja ich nie posłał, anim im rozkazał; skąd zgoła nic nie pomagają ludowi twemu, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Oto powstaję, mówi PAN, przeciwko tym, którzy prorokują sny kłamliwe, opowiadają je i zwodzą mój lud swymi kłamstwami i plotkami, chociaż ja ich nie posłałem ani im niczego nie rozkazałem. Dlatego nic nie pomagają temu ludowi, mówi PAN.
4.CYLKOWOto powstanę przeciw prorokującym sny kłamliwe, rzecze Wiekuisty, i opowiadają je, i zwodzą lud Mój kłamstwy swemi i chełpliwością swoją, chociażem Ja ich nie posłał ani rozkazał im - pomódz zaś nie pomagają ludowi temu, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKIOto powstaję przeciwko tym, co prorokują sny kłamliwie, - rzecze Bóg, którzy opowiadają i mamją mój lud kłamstwami swemi i chełpliwością swoją. A ja ich nie posłałem i nic im nie zleciłem, niczem też nie pomagają temu ludowi, - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1Oto Ja [wystąpię] przeciw prorokom, którzy sny kłamliwe wieszczą — wyrocznia Jahwe — i opowiadają je i bałamucą mój lud swymi kłamstwami i przechwałkami. Ja ich nie posłałem i nie dałem im zlecenia, a oni są całkiem nieużyteczni temu ludowi — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto się zwrócę przeciw tym, co jako proroctwa głoszą sny kłamliwe - wyrocznia Pana. Opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwami i chełpliwością. Nie posłałem ich ani nie dawałem polecenia; w niczym też nie są użyteczni dla tego narodu - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKAOto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe – mówi Pan – a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież Ja ich nie posłałem ani im niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAOto Ja [zwracam się] przeciwko tym, którzy wieszczą fałszywe sny - (wyrok Jahwe) - i rozpowiadają je, a kłamstwami swoimi i wymysłami zwodzą mój lud. Lecz Jam ich nie posyłał anim niczego nie zlecał. Ludowi temu nie zdadzą się na nic - głosi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAWystąpię przeciw tym, którzy w swych fałszywych proroctwach – mówi Pan – opowiadają o swoich widzeniach sennych i tak oszukują mój lud kłamstwami i urojeniami. Ja ich nie posyłałem, nie wydawałem im żadnych poleceń i dlatego są oni całkiem nieużyteczni – mówi Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto powstanę przeciwko tym, co prorokują kłamliwe sny mówi WIEKUISTY, opowiadają je oraz zwodzą Mój lud swymi kłamstwami i swoją lekkomyślnością; chociaż Ja ich nie posłałem, ani im nie rozkazałem – więc pomóc, nie pomagają temu ludowi mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Ja wystąpię przeciwko prorokom snów kłamliwych - oświadcza PAN - głoszącym je po to, aby zwieść mój lud swoimi kłamstwami i lekkomyślnością. Bo przecież nie Ja ich posłałem. Niczego im nie nakazałem. Oni też temu ludowi wcale nie pomagają - oświadcza PAN.