« Jer 23:33 Księga Jeremiasza 23:34 Jer 23:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A prorok i kapłan i lud, który mówi: Brzemię Pańskie: nawiedzę męża onego i dom jego.
2.GDAŃSKA.1881Bo proroka i kapłana tego, i lud ten, któryby rzekł: Toć jest brzemię Pańskie, pewnie nawiedzę męża tego i dom jego.
3.GDAŃSKA.2017A proroka i kapłana oraz ten lud, którzy powiedzą: Brzemię PANA, naprawdę nawiedzę karą – ich i ich dom.
4.CYLKOWA tak prorok jak kapłan lub który z ludu, ktokolwiekby powtórzył: "brzemię Wiekuistego", poszukiwać tego będę na człowieku tym, i na domu jego.
5.KRUSZYŃSKIA prorok, kapłan, lub kto z ludu, powie: "Brzemię Boże", ja poszukiwać będę na człowieku tym i na domu jego.
6.TYSIĄCL.WYD1Proroka, kapłana lub tego z ludu, który powie: "Brzemię Jahwe", ukarzę wraz z jego domem.
7.TYSIĄCL.WYD5A proroka, kapłana czy lud ktokolwiek powie "brzemię Pańskie", ukarzę wraz z jego domem.
8.BRYTYJKAA proroka lub kapłana, czy kogokolwiek z ludu, który by rzekł: Brzemię Pana – ukarzę tego męża wraz z jego domem.
9.POZNAŃSKAproroka zaś, kapłana i lud, który mówić będzie: "brzemię Jahwe", nawiedzę karą, jego samego, jak i dom jego.
10.WARSZ.PRASKAA jeśli któryś z proroków albo kapłanów lub ktoś spośród ludzi powie: Brzemię Pana, to surowo ukarzę tego człowieka, jego samego i cały jego dom.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz proroka, kapłana, albo któregoś z ludu, kto by powtórzył: „Brzemię WIEKUISTEGO” tego będę poszukiwał na tym człowieku oraz na jego domu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast prorokiem, kapłanem lub kimkolwiek z ludu, kto by się ośmielił powiedzieć: Jaki to ciężar PANA! - Ja sam się nim zajmę, nim oraz jego domem.