« Jer 27:11 Księga Jeremiasza 27:12 Jer 27:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A do Sedechiasza, króla Judzkiego, mówiłem podług tych słów wszystkich, rzekąc: Poddajcie szyje wasze pod jarzmo króla Babilońskiego a służcie mu i ludowi jego, a żyć będziecie.
2.GDAŃSKA.1881A do Sedekijasza, króla Judzkiego, rzekłem według tych wszystkich słów, mówiąc: Poddajcie szyje wasze pod jarzmo króla Babilońskiego, a służcie mu i ludowi jego, a żyć będziecie.
3.GDAŃSKA.2017A do Sedekiasza, króla Judy, powiedziałem zgodnie ze wszystkimi tymi słowami: Poddajcie swoje karki pod jarzmo króla Babilonu i służcie mu i jego ludowi, a będziecie żyć.
4.CYLKOWDo Cydkjasza też, króla Judy, rzekłem zgodnie z wszystkiemi słowami temi, mówiąc: Poddajcie szyje wasze pod jarzmo króla Babelu, a służcie mu i ludowi jego, abyście żyli!
5.KRUSZYŃSKIA do Sedecjasza, króla judzkiego, mówiłem zgodnie z temi wszystkiemi słowami, oświadczając: Poddajcie karki swoje pod jarzmo króla babilońskiego i służcie jemu i jego narodowi, a żyć będziecie.
6.TYSIĄCL.WYD1I mówiłem w te same słowa do Sedecjasza, króla judzkiego: Włóżcie wasze karki w jarzmo króla babilońskiego i bądźcie poddani jemu i jego ludowi, aby ocalić swe życie.
7.TYSIĄCL.WYD5Do Sedecjasza, króla judzkiego, powiedziałem, zgodnie z tymi wszystkimi słowami: Poddajcie swe karki pod jarzmo króla babilońskiego, służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyć.
8.BRYTYJKAA do Sedekiasza, króla judzkiego, rzekłem dokładnie te same słowa: Poddajcie wasze karki pod jarzmo króla babilońskiego i służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyli!
9.POZNAŃSKAI do Sedecjasza, króla Judy, powiedziałem te wszystkie słowa, mówiąc: - Ugnijcie swe karki pod jarzmo króla babilońskiego i bądźcie ulegli jemu i jego ludowi, a żyć będziecie.
10.WARSZ.PRASKADo Sedecjasza zaś, króla judzkiego, powiedziałem tak samo. Mówiłem do niego: Poddajcie swoje grzbiety pod jarzmo króla babilońskiego; bądźcie ulegli jemu i całemu jego ludowi, bo tylko w ten sposób uratujecie wasze życie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także do Cydkjasza, królewicza Judy, powiedziałem zgodnie ze wszystkimi tymi słowami, mówiąc: Poddajcie wasze szyje pod jarzmo króla Babelu; służcie mu oraz jego ludowi, byście żyli.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSedekiaszowi, królowi Judy, powiedziałem to samo: Poddajcie swe karki pod władzę króla Babilonu, służcie jemu i jego ludowi, a będziecie żyli!