« Jer 27:13 Księga Jeremiasza 27:14 Jer 27:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie słuchajcie słów proroków mówiących wam: Nie będziecie służyć królowi Babilońskiemu; bo oni wam fałsz powiadają.
2.GDAŃSKA.1881Nie słuchajcież tedy słów tych proroków, którzy mówiąc do was powiadają: Nie będziecie służyli królowi Babilońskiemu; albowiem wam oni kłamstwo prorokują.
3.GDAŃSKA.2017Nie słuchajcie więc słów tych proroków, którzy mówią do was: Nie będziecie służyć królowi Babilonu. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo.
4.CYLKOWNie słuchajcie tedy słów tych proroków, którzy zapewniają was i powiadają: Nie będziecie służyli królowi Babelu; gdyż kłamstwo oni prorokują wam.
5.KRUSZYŃSKINie słuchajcie słów proroków, którzy wam mówią, oświadczając: "Nie będziecie służyć królowi babilońskiemu"; jest to bowiem kłamstwo, co wam prorokują.
6.TYSIĄCL.WYD1Nie słuchajcie mów proroków, powiadających wam: «Nie ulegniecie królowi babilońskiemu — bo kłamstwo wam wieszczą.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie słuchajcie też słów proroków mówiących do was: Nie będziecie służyć królowi babilońskiemu. Prorokują wam bowiem kłamstwo.
8.BRYTYJKANie słuchajcie więc słów proroków, którzy mówią do was: Nie będziemy służyli królowi babilońskiemu, gdyż oni prorokują wam kłamliwie.
9.POZNAŃSKAI nie dawajcie posłuchu słowom proroków, wmawiającym wam: "Nie będziecie poddanymi króla babilońskiego". Albowiem przepowiadają wam fałsz.
10.WARSZ.PRASKANie słuchajcie tych proroków, którzy was zapewniają, że nie dostaniecie się pod władzę króla babilońskiego. Są to bowiem fałszywi prorocy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nie słuchajcie tych proroków, którzy zapewniają was i powiadają: Nie będziecie służyli królowi Babelu; gdyż oni prorokują wam kłamstwo.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie słuchajcie proroków, którzy utrzymują, że nie będziecie służyć królowi Babilonu. Prorokują wam kłamstwa.