« Jer 3:13 Księga Jeremiasza 3:14 Jer 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nawróćcie się, synowie, nawracając się, mówi Pan; bom Ja mężem waszym, a wezmę was jednego z miasta, a dwu z rodzaju, i wprowadzę was do Syonu.
2.GDAŃSKA.1881Nawróćcież się, synowie uporni! mówi Pan; bom Ja jest małżonkiem waszym, a przyjmę was jednego z miasta, a dwóch z rodzaju, abym was wprowadził do Syonu,
3.GDAŃSKA.2017Nawróćcie się, synowie odstępczy, mówi PAN, bo ja jestem waszym małżonkiem i przyjmę was po jednym z miasta i po dwóch z każdego rodu i zaprowadzę was do Syjonu;
4.CYLKOWNawróćcie się synowie przekorni! - rzecze Wiekuisty - Ja wszak tylko władam wami, i tak przyjmę was, (choćby) jednego z miasta a dwóch z rodziny, i zaprowadzę was do Cyonu.
5.KRUSZYŃSKIPowróćcie synowie swawolni - rzecze Bóg, ponieważ jam jest Panem waszym; i przyjmę was, jednego z miasta, a dwóch z rodziny, i zawiodę was na Sjon.
6.TYSIĄCL.WYD1«Wróćcie, synowie odstępni — wyrocznia Jahwe, albowiem Jam jest wasz Pan. Chcę wziąć was, jednego z miasta i dwu z pokolenia, i wwieść was na Syjon.
7.TYSIĄCL.WYD5Wróćcie, synowie wiarołomni - wyrocznia Pana - bo jestem Panem waszym i przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon.
8.BRYTYJKANawróćcie się, odstępni synowie – mówi Pan – bo Ja jestem waszym Panem, a zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu, i wprowadzę was na Syjon.
9.POZNAŃSKAWracajcie, synowie-odstępcy - wzywa Jahwe - bom Ja jest Panem nad wami! I przyjmę was, [choćby] po jednym z miasta i po dwóch z pokolenia, i wprowadzę was na Syjon.
10.WARSZ.PRASKAWróćcie, synowie zbuntowani, mówi Pan, bo to Ja jestem waszym Panem. Ja was wybiorę po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu i zaprowadzę was na Syjon.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nawróćcie się przekorni synowie! mówi WIEKUISTY. Przecież tylko Ja wami władam! I tak was przyjmę, choćby jednego z miasta, a dwóch z rodziny, aby was wyprowadzić na Cyon.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNawróćcie się, odstępczy synowie - oświadcza PAN - bo Ja mam nad wami władzę! Wówczas wezmę was - po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu - i wprowadzę was na Syjon.