« Jer 3:15 Księga Jeremiasza 3:16 Jer 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy się rozmnożycie i rozrodzicie się na ziemi w one dni, mówi Pan, nie będą więcéj mówić: Skrzynia przymierza Pańskiego, ani przyjdzie na myśl, ani będą jéj wspominać, ani nawiedzać, ani jéj będzie więcéj.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się, gdy się rozmnożycie a rozrodzicie się w tej ziemi w oneż dni, mówi Pan, nie będą więcej mówić: "Skrzynia przymierza Pańskiego", ani wstąpi na serce, ani wspomną na nią, ani jej nawiedzać, ani jej więcej poważać będą.
3.GDAŃSKA.2017A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w tej ziemi w tych dniach, mówi PAN, już nie będą mówić: Arka przymierza PANA. Nikomu nie przyjdzie to na myśl. Nie wspomną o niej ani nie odwiedzą jej, ani już nie uczynią jej nową.
4.CYLKOWI będzie, gdy się rozmnożycie i rozrodzicie na tej ziemi w one dni, rzecze Wiekuisty, że nie powiedzą już: Arka przymierza Wiekuistego! I nie przyjdzie ona na myśl, i nie wspomną o niej, i nie będzie poszukiwaną, i nie sporządzą jej więcej.
5.KRUSZYŃSKIA gdy się rozmnożycie i rozplenicie na ziemi za dni tych - rzecze Bóg, nie będą mówić więcej: "Arka przymierza Boga!" Ona nie będzie więcej wspominana, nie będą jej przypominać, ani żałować i nie będzie więcej występować.
6.TYSIĄCL.WYD1Skoro się zaś rozmnożycie i rozplenicie się w ziemi w dni owe — wyrocznia Jahwe, nie będzie więcej się mówić: "Arka Przymierza Jahwe!"
7.TYSIĄCL.WYD5A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w owych dniach - wyrocznia Pana - nikt nie będzie już mówił: Arka Przymierza Pańskiego! Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, ani odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej.
8.BRYTYJKAA gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach – mówi Pan – już nie będą mówić o Skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku ani też nie będą sporządzać nowej.
9.POZNAŃSKAA gdy się rozmnożycie i płodni będziecie w owe dni w tym kraju - głosi Jahwe - nie będzie się już mówić: "Arka Przymierza Jahwe!" Nikomu nie przyjdzie już na myśl, nie wspomną o niej, dbać [o nią] nie będą ani też odtwarzać.
10.WARSZ.PRASKAA kiedy już rozmnożycie się i zaczniecie wydawać owoc w tym kraju za dni owych – mówi Pan – nikt już nie będzie mówił: A gdzież jest Arka Przymierza Pańskiego? Nikt już nie będzie o niej myślał, nikt nie będzie o niej pamiętał, nikt jej nie będzie żałował i nie będzie zamierzał budować drugiej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie, kiedy w te dni się rozmnożycie, i rozrodzicie na ziemi mówi WIEKUISTY, że nie powiedzą już: Arka Przymierza WIEKUISTEGO! Nie przyjdzie ona na myśl, nie wspomną o niej, nie będzie poszukiwaną i więcej jej nie zrobią.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy się w końcu rozmnożycie i staniecie się liczniejsi, to nastaną dni - oświadcza PAN - że już nie będzie się mówić o skrzyni Przymierza z PANEM. Nie przyjdzie to nikomu na myśl, nie będą jej wspominali, nie będzie jej brakowało i nikt jej nie będzie budował.