« Jer 3:4 Księga Jeremiasza 3:5 Jer 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali się na wieki gniewać będziesz, albo trwać do końca? Otoś mówiła i czyniłaś złości, i mogłaś.
2.GDAŃSKA.1881Izali Bóg zatrzyma gniew na wieczność? Izali go zachowa na wieki? Oto mówisz i czynisz złe, ile możesz.
3.GDAŃSKA.2017Czy Bóg będzie się gniewał na wieki? Czy zachowa gniew na zawsze? Tak oto mówiłaś i czyniłaś zło, ile tylko mogłaś.
4.CYLKOWCzyżby na wieki pomstował, albo pamiętał na zawsze? Oto tak mówisz, ale dopuszczasz się zgorszenia ile możesz!
5.KRUSZYŃSKICzyż będziesz zagniewany na wieki, Czyż nazawsze będziesz tak czuwał?" Oto, co mówisz, a czynisz i wypełniasz przewrotności.
6.TYSIĄCL.WYD1Czyż będziesz się gniewał na wieki? Bez końca mieć będziesz urazę". Takie to były twe mowy i czyny: zło popełniałaś i byłaś w nim mocna».
7.TYSIĄCL.WYD5Czy będziesz się gniewał na wieki albo na zawsze żywił urazę? Tak mówiłaś, a popełniałaś przewrotności i udawało się tobie.
8.BRYTYJKACzy wiecznie będziesz się gniewał, czy zawsze będziesz chował urazę? Tak oto mówiłaś i czyniłaś zło, ile tylko potrafiłaś.
9.POZNAŃSKACzyż stale trwać będzie w gniewie, czy go zachowa na wieki? Tak mówisz, a jednak czynisz nieprawość, [ile tylko] zdołasz.
10.WARSZ.PRASKACzy zawsze będziesz mnie nienawidził? Tak mówiłaś, dopuszczając się ciągle nowych występków i trwając w tej samej złości.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy na wieki będziesz pomstował, albo pamiętał na zawsze? Oto mówisz, lecz dopuszczasz zgorszenia, ile możesz!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy wiecznie będziesz się gniewał? Czy nigdy nie dasz się przejednać? Tak właśnie powiedziałaś - i czynisz zło, ile tylko możesz!