« Jer 31:12 Księga Jeremiasza 31:13 Jer 31:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy się będzie weseliła panna w tańcu, młodzieńcy i starcy społem: i obrócę płacz ich w wesele, i pocieszę je i rozweselę od smutku ich.
2.GDAŃSKA.1881Tedy się weselić będzie panna z pląsaniem, także młodzieńcy i starcy społem; albowiem kwilenie ich obrócę w radość, a pocieszę ich, i rozweselę ich po smutku ich;
3.GDAŃSKA.2017Wtedy dziewica będzie radować się wśród pląsów, także młodzieńcy i starcy razem. Zamienię bowiem ich żałobę w radość, pocieszę ich i rozraduję po ich smutku.
4.CYLKOW(31:12) Wtedy ucieszy się dziewica w korowodzie, młodzieńcy i starcy wraz; i obrócę żałobę ich w wesele, i pocieszę ich, i uraduję po znękaniu ich.
5.KRUSZYŃSKIPodówczas ucieszy się dziewica w korowodzie, i młodzieńcy i starcy pospołu; żałobę ich zmienię na radość, i pocieszę i rozweselę ich po ich znękaniu.
6.TYSIĄCL.WYD1Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu; młodzieńcy i starcy pospołu; żałobę ich w radość obrócę, po ich utrapieniach pocieszę ich i wzmocnię.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca, i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.
8.BRYTYJKAWtedy panna radować się będzie z korowodu, także młodzi i starsi razem; ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku.
9.POZNAŃSKAWówczas panna wśród pląsów weselić się będzie i społem młodzieńcy i starcy. Żałobę ich zamienię w wesele, po smutkach pocieszę ich i rozraduję.
10.WARSZ.PRASKAWtedy dziewica tańcząc radować się będzie, szczęśliwi będą i młodzi, i starzy. Albowiem zamienię ich smutek w wesele i będę ich pocieszał i uweselał po bólu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:12) Wtedy dziewica ucieszy się w korowodzie, razem młodzieńcy i starcy; bo ich żałobę zamienię w wesele, po ich znękaniu pocieszę ich i uraduję.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPromienieć będą wówczas panny w tańcu, także młodzi razem ze starszymi! Zamienię ich żałobę w radość, rozweselę ich i pocieszę po smutku.