« Jer 31:13 Księga Jeremiasza 31:14 Jer 31:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I opoję duszę kapłanów tłustością: a lud mój będzie nasycon dobrami memi, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881I opoję duszę kapłanów tłustością, a lud mój dobrocią moją nasyci się, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017I nasycę duszę ich kapłanów tłuszczem, a mój lud nasyci się moją dobrocią, mówi PAN.
4.CYLKOW(31:13) I napoję duszę kapłanów tukiem, a lud Mój dobrem Mojém się nasyci, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKINapoję duszę kapłanów tłustością, a naród mój nasyci się z dostatku mego, - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1Kapłanów pokrzepię obficie tłuszczem, a lud mój będzie z dóbr mych nasycony» — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Kapłanom dostarczę obficie tłuszczu, a naród mój nasyci się błogosławieństwem - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKAI pokrzepię duszę kapłanów tłuszczem, a mój lud nasyci się moim dobrem – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAKapłanów uraczę obficie, a lud mój nasyci się mymi dobrami - głosi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAKapłanom dostarczę tłuszczu w obfitości, a lud mój będę darzył wszelkim błogosławieństwem – wyrocznia Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:13) Napoję duszę kapłanów tłustością, a Mój lud nasyci się Moim dobrem mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłanom przywrócę radość służby, a mój lud nasyci się mym dobrem - oświadcza PAN.