« Jer 31:14 Księga Jeremiasza 31:15 Jer 31:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Głos na wysokości słyszan jest narzekania, płaczu i żałości: Rachel płaczącéj synów swoich, a nie chcącéj przyjąć pocieszenia nad nimi, że ich niemasz.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Głos w Rama słyszany jest, narzekanie i płacz bardzo gorzki; Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć po synach swoich, przeto, że ich niemasz.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: W Rama słychać głos, lament i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć po stracie swoich synów, bo ich już nie ma.
4.CYLKOW(31:14) Tak rzecze Wiekuisty: Głos w Ramah się rozlega, łkanie, płacz gorzki! Rachel płacze za dziećmi swojemi, nie daje się utulić po dzieciach swoich, bo niemasz już żadnego!
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg: Głos w Ramie był słyszany, rozlega się łkanie, płacz gorzki: Rachel opłakuje synów swoich, odmawiając pocieszenia. nad synami swoimi, których już niema.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mówi Jahwe: «W Rama głos się rozlega, biadanie i gorzki płacz: Rachel po dzieciach swych szlocha, pocieszyć się nie da, bo ich już nie ma».
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Słuchaj! W Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma.
8.BRYTYJKATak mówi Pan:Słuchaj! W Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Głos rozlega się w Rama, lament i szloch gorzki: To Rachel, płacząca po swych synach, nie daje się pocieszyć po [stracie] swych dzieci, że ich już nie ma.
10.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan: Posłuchajcie, jaki płacz rozchodzi się w Rama i jakie narzekania bolesne. To Rachel tak opłakuje swoich synów. Nie chce, żeby ją pocieszano, bo nie ma już swoich synów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:14) Tak mówi WIEKUISTY: Głos w Ramathsię rozlega, łkanie i gorzki płacz! Rachel płacze nad swymi dziećmi; nie daje się utulić po swych dzieciach, bo nie ma już żadnego!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Słuchaj! Z Ramy dochodzi narzekanie! Gorzki płacz! To Rachela opłakuje swoje dzieci. Nie daje się pocieszyć po ich stracie, bo swoich dzieci już nie ma!