« Jer 31:1 Księga Jeremiasza 31:2 Jer 31:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Nalazł łaskę na puszczy lud, który został po mieczu, pójdzie na swój pokój Izrael.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Znalazł łaskę na puszczy lud, który uszedł miecza, gdym chodził przed nim, abym odpocznienie uczynił Izraelowi.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Lud, który ocalał od miecza, znalazł łaskę na pustyni, gdy kroczyłem przed nim, aby dać odpoczynek Izraelowi.
4.CYLKOW(31:1) Tak rzecze Wiekuisty: Znalazł upodobanie na puszczy lud od miecza ocalonych, gdy szedł do wypoczynku swego Israel.
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg: Znalazł łaskę na puszczy, naród uniknął miecza, idąc do wypoczynku swego Izrael.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mówi Jahwe: «Odnalazł łaskę na pustyni lud uratowany od miecza, Izrael osiągnął spoczynek.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Znajdzie łaskę na pustyni naród, co wyszedł cało spod miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Znalazł łaskę na pustyni lud ocalały przed mieczem. To Izrael dąży, by zaznać spokoju.
10.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan: Na pustyni spotka życzliwość ten lud, co zdołał ujść cało przed mieczem. Ciągnie więc cały Izrael na miejsce swego wytchnienia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:1) Tak mówi WIEKUISTY: Lud ocalonych od miecza znalazł upodobanie na pustyni, kiedy Israel szedł do swojego wypoczynku!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Znalazł przychylność na pustyni Izrael, naród tych, którzy uszli przed mieczem, gdy zmierzał tam, gdzie miał mu być dany odpoczynek.