« Jer 31:19 Księga Jeremiasza 31:20 Jer 31:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli syn poczciwy mnie Ephraim, jeźli dziecię rozkoszne? Bo od onąd, jakom mówił o nim, jeszcze nań będę pamiętał. Przetóż się poruszyły wnętrzności moje nad nim, litując zlituję się nad nim, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Izali synem moim miłym nie jest Efraim? Izali nie jest dziecięciem rozkosznem? Bo od onego czasu, jakom mówił przeciwko niemu, przecież nań ustawicznie wspominam; dlatego poruszają się wnętrzności moje nad nim, zaiste zlituję się nad nim, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Czyż Efraim nie jest moim drogim synem? Czyż nie jest rozkoszny? Ilekroć bowiem mówię przeciwko niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego wzrusza się moje wnętrze z jego powodu; na pewno zlituję się nad nim, mówi PAN.
4.CYLKOW(31:19) Izali synem mi najdroższym Efraim, albo dziecięciem najrozkoszniejszém? Bo ile razy gromię go, muszę o nim znowu wspominać; zaiste, wyrywa się wnętrze Moje ku niemu - zmiłować zmiłuję się nad nim, rzecze Wiekuisty!
5.KRUSZYŃSKICzyż Efraim nie jest mi synem wybranym - dziecięciem najrozkoszniejszem? Albowiem ile razy karcę go, znowu wspominam o nim. Przeto też dla niego wyrywa się wnętrze moje, tak, będę miał litość nad nim - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1Czy Efraim jest mi synem tak drogim, dzieciątkiem najrozkoszniejszym? Za każdym razem, gdy grożę mu, muszę go długo wspominać. Przeto me serce wzrusza się przez niego, litość ogarnia mnie nad nim» — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności; muszę mu okazać miłosierdzie! - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKACzy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim; zaiste muszę się nad nim zlitować – mówi Pan.
9.POZNAŃSKACzyż Efraim nie jest mi synem drogim, dziecięciem najmilszym? Bo ilekroć mu grożę, zawsze o nim troskliwie pamiętam. Przeto wzrusza się nad nim moje serce; muszę mu okazać miłosierdzie - głosi Jahwe. -
10.WARSZ.PRASKAI stał mi się Efraim synem bardzo drogim, dziecięciem umiłowanym szczególnie. Czyż zatem po wszystkich moich groźbach nie mam znów o nim myśleć? Czy znów na jego widok nie porusza się moje wnętrze, i czy nie jestem wypełniony miłością do niego? – Oto wyrocznia Pana!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:19) Czy Efraim jest Mi najdroższym synem, albo najrozkoszniejszym dziecięciem? Bo ile razy go gromię, muszę o nim znowu wspominać; zaiste, ku niemu wyrywa się Moje wnętrze – zmiłować, zmiłuję się nad nim mówi WIEKUISTY!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy Efraim nie jest moim drogim synem? Czy nie jest on moim rozkosznym dzieckiem? Przecież kiedy tylko o nim mówię, ożywa on na nowo w mych wspomnieniach! Dlatego przepełnia Mnie współczucie dla niego, budzi we Mnie wielką litość - oświadcza PAN.