« Jer 31:7 Księga Jeremiasza 31:8 Jer 31:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto Ja przywiodę je z ziemie północnéj, a zbiorę je od krajów ziemie: między którymi będą ślepy i chromy, brzemnienna i rodząca społem, gromada wielka wracających się tu.
2.GDAŃSKA.1881Oto Ja przywiodę ich z ziemi północnej, a zbiorę ich ze wszystkich stron ziemi; z nimi pospołu ślepego i chromego, brzemienną i rodzącą: tu się gromadą wielką nawrócą.
3.GDAŃSKA.2017Oto przyprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi; wśród nich będą ślepi i chromi, brzemienne i rodzące. Powrócą tu wielką gromadą.
4.CYLKOW(31:7) Oto przywiodę ich z kraju Północy, i zgromadzę ich z kończyn ziemi, między nimi niewidomi i chromi, brzemienne i rodzące pospołu; gromadą wielką powrócą tu!
5.KRUSZYŃSKIOto przywiodę ich z kraju północy, zbiorę ich z krańców ziemi. Wśród nich ślepy i kulawy, brzemienna i rodząca, powrócą razem w gromadzie wielkiej.
6.TYSIĄCL.WYD1Patrz, ściągnę ich z kraju północy i z krańców ziemi zgromadzę, w ich liczbie ślepców i chromych, brzemienne wraz z rodzącymi; w ogromnej gromadzie tu wrócą,
7.TYSIĄCL.WYD5Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą.
8.BRYTYJKAOto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie.
9.POZNAŃSKAOto sprowadzę ich z kraju Północy i zbiorę ich z krańców ziemi; wśród nich [nawet] ślepi i chromi, zarówno brzemienne jak i rodzące powrócą wielką gromadą.
10.WARSZ.PRASKAI sprowadzam ich z krainy północnej i zbieram razem z wszystkich krańców ziemi. Przybywają wszyscy – i ślepi, i chromi, kobiety brzemienne wraz z położnicami, wracają wszyscy bardzo wielkim tłumem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:7) Oto przyprowadzę ich z kraju Północy oraz zgromadzę ich z krańców ziemi. Między nimi niewidomi i chromi, brzemienne i rodzące; powrócą tu wielką gromadą!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Ja sprowadzę ich z ziem na północy, zgromadzę ich z krańców świata. Wśród nich będą ślepi i chromi, brzemienne i mające rodzić - powrócą oni wielką gromadą!