« Jer 38:27 Księga Jeremiasza 38:28 Jer 39:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I siedział Jeremiasz w sieni ciemnice aż do dnia, którego wzięto Jeruzalem. I stało się, że wzięto Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881A Jeremijasz siedział w sieni straży aż do onego dnia, którego wzięto Jeruzalem, gdzie był, gdy dobywano Jeruzalemu.
3.GDAŃSKA.2017A Jeremiasz przebywał na dziedzińcu więzienia aż do tego dnia, kiedy zdobyto Jerozolimę. Był tam, gdy Jerozolima została zdobyta.
4.CYLKOWJeremjasz zaś pozostawał w domu straży aż do dnia, którego zdobyto Jerozolimę. I stało się gdy zdobyto Jerozolimę, -
5.KRUSZYŃSKIJeremjasz więc pozostał na dziedzińcu straży aż do dnia, którego wzięta była Jeruzalem. I tak się stało, jak zdobyto Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak pozostał Jeremiasz w strzeżonym dziedzińcu aż do dnia zdobycia Jerozolimy, {był tam, gdy Jerozolima została zdobyta}.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeremiasz przebywał nadal w wartowni aż do dnia zdobycia Jerozolimy. Gdy Jerozolima została zdobyta...
8.BRYTYJKAA Jeremiasz przebywał na dziedzińcu wartowni aż do dnia, w którym zdobyto Jeruzalem.
9.POZNAŃSKAJeremiasz zaś przebywał na dziedzińcu strażnicy aż do dnia, w którym zdobyto Jerozolimę. (Był [tam] i wtedy, gdy Jerozolima została zdobyta).
10.WARSZ.PRASKAI pozostał Jeremiasz na dziedzińcu strażnicy aż do dnia zdobycia Jerozolimy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jeremjasz pozostawał na dziedzińcu straży aż do dnia, w którym zdobyto Jeruszalaim i był tam gdy zdobywano Jeruszalaim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA Jeremiasz przebywał na dziedzińcu wartowni aż do dnia, w którym Jerozolima została zdobyta. I był tam, gdy to się stało.