« Jer 4:20 Księga Jeremiasza 4:21 Jer 4:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pókiż widzieć będą uciekającego, słuchać będą głosu trąby?
2.GDAŃSKA.1881Dokądże widzieć będę chorągiew, i słyszeć głos trąby?
3.GDAŃSKA.2017Jak długo mam patrzeć na sztandar i słyszeć dźwięk trąby?
4.CYLKOWDopókiż widzieć mi chorągwie, słyszeć odgłosy trąb?
5.KRUSZYŃSKIKiedyż ujrzę sztandar, czyż usłyszę głos trąby?
6.TYSIĄCL.WYD1Dokąd mam patrzeć na znaki bojowe i słuchać dźwięku surmy?
7.TYSIĄCL.WYD5Dokądże mam oglądać godła wojenne i słuchać dźwięku trąb?
8.BRYTYJKAJak długo mam patrzeć na chorągiew, słyszeć głos trąby?
9.POZNAŃSKAJak długo będę widział chorągwie [wojenne] i słuchał dźwięku surmy?
10.WARSZ.PRASKAJak długo jeszcze muszę patrzeć na wojenne znaki, jak długo wysłuchiwać wojennego rogu?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak długo mam oglądać chorągwie, słyszeć odgłosy trąb?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJak długo jeszcze mam oglądać sztandary, słuchać sygnałów wygrywanych przez róg?