« Jer 41:18 Księga Jeremiasza 42:1 Jer 42:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przystąpili wszyscy przełożeni waleczników i Johanan, syn Karee, i Jezoniasz, syn Ozyasza, i ostatek pospólstwa od małego aż do wielkiego:
2.GDAŃSKA.1881Potem przystąpili wszyscu książęta wojsk, i Johanan, syn Karyjaszowy, i Jasanijasz, syn Hosajaszowy, i wszystek lud od małego aż do wielkiego;
3.GDAŃSKA.2017Potem wszyscy dowódcy wojsk, Jochanan, syn Kareacha, Jezaniasz, syn Hoszajasza, oraz cały lud, od małego do wielkiego, przystąpili;
4.CYLKOWI przystąpili wszyscy dowódzcy wojsk, i Jochanan syn Kareacha, i Jezanjah, syn Hoszaji, i wszystek lud zarówno mali jak wielcy,
5.KRUSZYŃSKII zbliżyli się wszyscy wodzowie wojska, i Johanan, syn Kareacha i Jezanjasz, syn Ozajasza i cały lud tak mali, Jak i wielcy
6.TYSIĄCL.WYD1W tedy przystąpili wszyscy dowódcy wojskowi, Jochanan, syn Kareacha, Azariasz, syn Maasejasza, i cały lud, wielcy i mali,
7.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy dowódcy wojskowi wraz z Jochananem, synem Kareacha, i Jezaniaszem, synem Hoszajasza, oraz cały lud, od małego do wielkiego, przyszli
8.BRYTYJKAWtedy wszyscy dowódcy wojsk i Jochanan, syn Kareacha, i Azariasz, syn Hosajasza, oraz wszyscy ludzie, młodsi i starsi,
9.POZNAŃSKAWszyscy dowódcy wojskowi, Jochanan, syn Kareacha, Jezanja, syn Hoszaja, i cały lud - od małego do wielkiego - przystąpili
10.WARSZ.PRASKAWszyscy tedy dowódcy wojskowi, to znaczy Jochanan, syn Kareacha, Jezaniasz, syn Hoszajasza, oraz cały lud, poczynając od najmłodszych do najstarszych, przyszli
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem podeszli wszyscy dowódcy wojsk, Jochanan, syn Kareacha; Jaazanjasz, syn Hoszaji oraz cały lud, zarówno mali, jak i wielcy,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDla upewnienia się, wszyscy dowódcy wojskowi, Jochanan, syn Kareacha, Jezaniasz, syn Hoszajasza, oraz cały lud, od najmniejszego do największego, przyszli