« Jer 42:9 Księga Jeremiasza 42:10 Jer 42:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli spokojnie mieszkać będziecie w téj ziemi, pobuduję was, a nie rozwalę: nasadzę, a nie powyrywam; bom już ubłagany nad złem, którem wam uczynił.
2.GDAŃSKA.1881Jeźli się nawrócicie, i zostaniecie w tej ziemi, zaiste pobuduję was, a nie zepsuję, i wszczepię was, a nie wykorzenię; bo mi żal tego złego, którem wam uczynił. Nie bójcież się oblicza króla Babilońskiego, którego się wy boicie;
3.GDAŃSKA.2017Jeśli pozostaniecie na stałe w tej ziemi, odbuduję was i nie zburzę, zasadzę was i nie wykorzenię. Żal mi bowiem tego nieszczęścia, które wam uczyniłem.
4.CYLKOWJeżeli stale osiędziecie na ziemi tej, wtedy odbuduję was, a nie zburzę, i zasadzę was, a nie wyplenię więcej, bo Mi żal z powodu złego, które wyrządziłem wam.
5.KRUSZYŃSKIJeśli stale mieszkać będziecie w tym kraju, umocnię was, a nie zniszczę, zasadzę was, a nie wyrwę; albowiem ulitowałem się nad niedolą, jaką na was sprowadziłem.
6.TYSIĄCL.WYD1"Jeśli osiądziecie na stałe w tym kraju, zbuduję was, a nie wyrwę; bo żal mi tego nieszczęścia, które wam sprawiłem.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli będziecie nadal mieszkać w tym kraju, wzmocnię was, a nie zniszczę, zasadzę was, a nie wyrwę; ogarnął Mnie bowiem żal z powodu nieszczęścia, jakie na was zesłałem.
8.BRYTYJKAJeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was i nie zburzę, zasadzę was, a nie wyplenię, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem.
9.POZNAŃSKAJeżeli osiedliwszy się pozostaniecie w tym kraju, odbuduję was, a nie wyniszczę; zasadzę was, a nie wykorzenię, współczuję bowiem nad niedolą, którą na was dopuściłem.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli chcecie pozostać i żyć spokojnie w tym kraju, to będę was budował, a nie będę już więcej burzył; będę was zasadzał, a nie wyrywał z korzeniami. Żal Mi już bowiem was z powodu nieszczęść, jakie na was zesłałem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli się nawrócicie i zamieszkacie na tej ziemi – wtedy was odbuduję i nie zburzę; zasadzę was i więcej nie wyplenię, bo żal Mi odnośnie tego nieprzyjemnego, które wam wyrządziłem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli osiądziecie na stałe w tej ziemi, odbuduję was, a nie zburzę, zasadzę was, a nie wyrwę, bo smuci Mnie to nieszczęście, które musiałem wam zesłać.