« Jer 42:12 Księga Jeremiasza 42:13 Jer 42:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz jeźli wy rzeczecie: Nie będziem mieszkać w téj ziemi, ani będziem słuchać głosu Pana, Boga naszego,
2.GDAŃSKA.1881Ale rzeczecieli: Nie zostaniemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana, Boga waszego,
3.GDAŃSKA.2017Ale jeśli powiecie: Nie zostaniemy w tej ziemi, nie usłuchamy głosu PANA, waszego Boga;
4.CYLKOWGdybyście wszakże powiedzieli: Nie pozostaniem na ziemi tej, nie słuchając głosu Wiekuistego, Boga waszego, -
5.KRUSZYŃSKIJeśli zaś mówicie: Nie pozostaniemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Boga Pana waszego.
6.TYSIĄCL.WYD1Lecz jeśli powiecie: Nie zostaniemy w tym kraju i tak nie usłuchacie głosu Jahwe, Boga waszego,
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś postanowicie, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga: Nie chcemy przebywać w tym kraju
8.BRYTYJKAJeżeli jednak powiecie: Nie osiądziemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga,
9.POZNAŃSKAJeśli jednak powiecie: "Nie zamieszkamy w tym kraju" - nie słuchając głosu Jahwe, Boga waszego,
10.WARSZ.PRASKALecz jeśli powiecie, że nie chcecie pozostać w tym kraju i, nie słuchając głosu Pana i Boga waszego,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdybyście jednak powiedzieli: Nie zostaniemy na tej ziemi – nie słuchając głosu WIEKUISTEGO, waszego Boga,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAle jeśli powiecie: Nie osiądziemy w tej ziemi. Nie posłuchamy głosu PANA, naszego Boga.