« Jer 42:13 Księga Jeremiasza 42:14 Jer 42:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mówiąc: Nie, ale do ziemie Egipskiéj pójdziemy, gdzie nie ujrzemy wojny, i głosu trąby nie usłyszemy, i głodu cierpieć nie będziemy, i tam mieszkać będziemy:
2.GDAŃSKA.1881A mówiąc: Żadną miarą; ale do ziemi Egipskiej pójdziemy, gdzie nie ujrzymy wojny, ani głosu trąby nie usłyszymy, a chleba łaknąć nie będziemy, i tam mieszkać będziemy;
3.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Żadną miarą! Lecz pójdziemy do ziemi Egiptu, gdzie nie zobaczymy wojny ani nie usłyszymy dźwięku trąby, ani nie będziemy łaknąć chleba; tam będziemy mieszkać;
4.CYLKOWMówiąc: Nie! lecz do ziemi Micraim pójdziemy, gdzie nie ujrzymy wojny, ani odgłosu trąby nie usłyszym, a chleba łaknąć nie będziemy, a tam się osiedlim, -
5.KRUSZYŃSKImówiąc: Nic! ale pójdziemy do ziemi egipskiej, w której nie będziemy się obawiali wojny, i głosu trąby nie usłyszymy, a chleba łaknąć nie będziemy i tam się osiedlimy, -
6.TYSIĄCL.WYD1mówiąc: Nie, chcemy się udać do Egiptu, by nie widzieć wojny, nie słyszeć dźwięku trąby i nie łaknąć za chlebem, i tam się osiedlimy —
7.TYSIĄCL.WYD5i powiecie: Nie! Raczej chcemy udać się do ziemi egipskiej, gdzie nie będziemy oglądać ani wojny, ani słyszeć głosu trąby, ani łaknąć chleba. Tam chcemy zamieszkać,
8.BRYTYJKAI mówiąc: Nie! Lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie zobaczymy już wojny, nie usłyszymy głosu trąby i nie będziemy łaknąć chleba, i tam się osiedlimy,
9.POZNAŃSKAjeśli powiecie: "Nie, lecz udamy się na teren Egiptu, gdzie nie będziemy oglądać wojny ani słuchać dźwięku surmy bojowej, gdzie nie zabraknie nam chleba; tam się osiedlimy"
10.WARSZ.PRASKApowiecie: Chcemy przenieść się do Egiptu, gdzie nie będziemy już nigdy patrzyli na żadne wojny, nie będziemy słyszeć głosu trąb wzywających do walki ani cierpieć wskutek braku chleba; tam chcemy żyć.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i mówiąc: Nie! Pójdziemy do ziemi Micraimu, gdzie nie ujrzymy wojny, nie usłyszymy głosu trąby i nie będziemy łaknąć chleba, i tam się osiedlimy –
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli powiecie: Nie! Jednak pójdziemy do Egiptu. Tam już nie będziemy oglądać wojny, słuchać dźwięków rogu ani łaknąć chleba, tam się osiedlimy! -