« Jer 42:17 Księga Jeremiasza 42:18 Jer 42:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan zastępów, Bóg Izraelów: Jako się zlał gniew mój i zapalczywość moja na obywatele Jerozolimskie, tak się zleje gniew mój na was, gdy wnidziecie do Egiptu: i będziecie na przysięgę i na zdumienie i złorzeczenie i na hańbę, a nie ujrzycie więcéj tego miejsca.
2.GDAŃSKA.1881Bo tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Jako się wylała popędliwość moja i gniew mój na obywateli Jeruzalemskich, tak się wyleje zapalczywość moja na was, gdy wnijdziecie do Egiptu; i będziecie na przeklinanie, i na zdumienie i na złożeczenie i na hańbę, a nie oglądacie więcej miejsca tego.
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Jak się wylały mój gniew i moja zapalczywość na mieszkańców Jerozolimy, tak się wyleje moja zapalczywość na was, gdy wejdziecie do Egiptu. I będziecie przedmiotem złorzeczenia, zdumienia, przekleństwa i hańby, a nie zobaczycie już tego miejsca.
4.CYLKOWAlbowiem tak wyrzekł Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Jako się wylał gniew i oburzenie Moje na mieszkańców Jerozolimy, tak rozleje się gniew Mój na was, gdy przyjdziecie do Micraim; i będziecie złorzeczeniem i zgrozą i przekleństwem i urągowiskiem, a nie ujrzeć wam więcej miejsca tego!
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem tak rzecze Bóg zastępów, Pan Izraela: Jako się wylał gniew mój i oburzenie moje na mieszkańców Jeruzalem, tak wyleje się oburzenie moje na was, gdy wejdziecie do Egiptu; i będziecie na złorzeczenie, na zgrozę, na przekleństwo, i na urągowisko, a nie ujrzycie już tego miejsca.
6.TYSIĄCL.WYD1Albowiem tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: Jak się wylał mój gniew i oburzenie na mieszkańców Jeruzalem, tak się wyleje me oburzenie na was, jeżeli się udacie do Egiptu, i będziecie przedmiotem przekleństwa, grozy, złorzeczenia i urągowiska, a miejsca tego już nie ujrzycie więcej"».
7.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jak się rozpętał mój gniew i oburzenie na mieszkańców Jerozolimy, tak się rozpęta mój gniew przeciw wam, którzy chcecie się udać do Egiptu. Staniecie się przedmiotem złorzeczenia, zgrozy, przekleństwa i obelgi, a miejsca tego już więcej nie ujrzycie.
8.BRYTYJKAGdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jak rozlał się mój gniew i moje oburzenie na mieszkańców Jeruzalemu, tak rozleje się moje oburzenie na was, gdy pójdziecie do Egiptu; i staniecie się przedmiotem złorzeczenia i grozy, klątwy i urągowiska, i nie zobaczycie już tego miejsca.
9.POZNAŃSKATak bowiem mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: Jak gniew mój i moje oburzenie wylało się na mieszkańców Jeruzalem, tak też oburzenie moje wyleje się na was, jeśli udacie się do Egiptu, i staniecie się [przedmiotem] złorzeczenia, grozy, klątwy i hańby. I nigdy już nie ujrzycie tego miejsca!"
10.WARSZ.PRASKAZaprawdę, tak oto mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jak kiedyś wylałem mój gniew i zapalczywość na mieszkańców Jerozolimy, tak teraz wyleję je na was, jeśli udacie się do Egiptu. Staniecie się przekleństwem, powodem do przerażenia, wyzwisk i narzekania. I nigdy już nie będzie wam dane wrócić na te miejsca.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem tak powiedział WIEKUISTY Zastępów, Bóg Israela: Jak się wylał Mój gniew i oburzenie na mieszkańców Jeruszalaim – tak Mój gniew rozleje się na was, kiedy przyjdziecie do Micraim. Będziecie złorzeczeniem, zgrozą, przekleństwem oraz urągowiskiem, i nie ujrzycie więcej tego miejsca!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Jak rozlał się mój gniew i moje wzburzenie na mieszkańców Jerozolimy, tak rozleje się moje wzburzenie na was, jeśli pójdziecie do Egiptu. Tam staniecie się tematem złorzeczenia i przedmiotem grozy, przekleństwem i pohańbieniem - i nie zobaczycie już tego miejsca.