« Jer 42:2 Księga Jeremiasza 42:3 Jer 42:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A niech nam oznajmi Pan, Bóg twój, drogę, którą iść mamy, i słowo, które czynić mamy.
2.GDAŃSKA.1881A niech nam oznajmi Pan, Bóg twój, drogę, którąbyśmy chodzić, i cobyśmy czynić mieli.
3.GDAŃSKA.2017I niech PAN, twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy iść, i to, co mamy czynić.
4.CYLKOWA niechaj wskaże nam Wiekuisty, Bóg twój, drogę, którą pójść mamy, i to, co nam przedsięwziąć należy.
5.KRUSZYŃSKIaby Jahwe, twój Bóg, wskazał nam drogę, którą nam iść należy i to, cośmy winni czynić".
6.TYSIĄCL.WYD1I niech Jahwe, twój Bóg, oznajmi nam drogę, którą iść mamy, i to, co nam uczynić należy!»
7.TYSIĄCL.WYD5aby twój Pan Bóg wskazał nam drogę, którą mamy pójść, i co mamy czynić.
8.BRYTYJKANiechaj Pan, twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść, i powie, co mamy czynić.
9.POZNAŃSKANiech Jahwe, Bóg nasz, wskaże nam drogę, którą mamy iść, i to, co mamy przedsięwziąć.
10.WARSZ.PRASKANiech Pan i Bóg twój wskaże nam drogę, którą powinniśmy pójść, i niech nam powie, co mamy czynić.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech WIEKUISTY, twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść i to, co powinniśmy przedsięwziąć.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech PAN, twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść, i niech wypowie Słowo, którego moglibyśmy się uchwycić.