« Jer 42:5 Księga Jeremiasza 42:6 Jer 42:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Choć dobre będzie, chocia złe, głosu Pana, Boga naszego, do którego cię posyłamy, posłuszni będziemy, aby nam dobrze było, gdy usłuchamy głosu Pana, Boga naszego.
2.GDAŃSKA.1881Bądź dobrze bądź źle, głosu Pana, Boga naszego, dla którego cię posyłamy do niego, usłuchamy, aby się nam dobrze działo, gdy będziemy słuchać głosu Pana, Boga naszego.
3.GDAŃSKA.2017Czy będzie dobre, czy złe – usłuchamy głosu PANA, naszego Boga, do którego cię posyłamy; aby nam się dobrze powodziło, gdy będziemy słuchać głosu PANA, naszego Boga.
4.CYLKOWCzy pomyślném, czy złém - głosu Wiekuistego, Boga naszego, do którego cię wysyłamy, usłuchamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy słuchać będziemy głosu Wiekuistego, Boga naszego.
5.KRUSZYŃSKICzy będzie pomyślnem, czy złem - głosu Boga, Pana naszego, do którego cię odsyłamy, usłuchamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy słuchać będziemy głosu Boga, Pana naszego".
6.TYSIĄCL.WYD1Czy miło będzie, czy przykro, usłuchamy głosu Boga naszego, Jahwe, do którego cię ślemy, aby się nam dobrze wiodło; chcemy bowiem słuchać głosu Boga naszego, Jahwe».
7.TYSIĄCL.WYD5Czy będzie to dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego cię posyłamy, aby się nam dobrze powodziło za to, że posłuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego.
8.BRYTYJKACzy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego cię wysyłamy, aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana, naszego Boga.
9.POZNAŃSKACzy będzie ono pomyślne, czy przykre, usłuchamy głosu Jahwe, Boga naszego, do którego cię odsyłamy, aby się nam dobrze powodziło. Usłuchamy więc głosu Jahwe, Boga naszego.
10.WARSZ.PRASKAI czy to nam będzie miłe, czy nie, będziemy słuchać głosu Pana i Boga naszego, do którego cię posyłamy, abyśmy byli szczęśliwi właśnie dlatego, posłuchaliśmy głosu Pana i Boga naszego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Usłuchamy głosu WIEKUISTEGO, naszego Boga, do którego cię wysyłamy, czy będzie pomyślny, czy nieprzyjemny; by nam się dobrze wiodło, kiedy będziemy słuchać głosu WIEKUISTEGO, naszego Boga.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy będzie nam się to podobało czy nie, posłuchamy głosu PANA, naszego Boga, do którego sami przecież cię posyłamy. Chcemy bowiem, by dzięki posłuszeństwu głosowi PANA, naszego Boga, darzył nas On powodzeniem.