« Jer 42:8 Księga Jeremiasza 42:9 Jer 42:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do nich: To mówi Pan, Bóg Izraelów, do któregoście mię posłali, abych przełożył prośby wasze przed obliczem jego:
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski, do któregoście mię posłali, abym przedłożył prośbę waszą przed obliczem jego:
3.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Tak mówi PAN, Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście, abym przedłożył mu waszą prośbę;
4.CYLKOWI rzekł do nich: Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela, do któregoście posłali mnie, abym wynurzył prośbę waszę przed Nim:
5.KRUSZYŃSKIi rzekł im: "Tak rzecze Bóg, Pan Izraela, do którego żeście mnie posłali, abym przed obliczem Jego przedstawił wasze błagania:
6.TYSIĄCL.WYD1i rzekł im: «Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, do któregoście mnie posłali, abym Mu przedstawił waszą prośbę:
7.TYSIĄCL.WYD5i powiedział do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście, bym przedstawił Mu waszą prośbę.
8.BRYTYJKAI rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił mu wasze błaganie.
9.POZNAŃSKAi przemówił do nich: - Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, do którego mnie odesłaliście, abym Mu przedłożył prośbę waszą:
10.WARSZ.PRASKAI powiedział im: Oto, co mówi Pan i Bóg Izraela, Ten, do którego, na prośbę waszą zwróciłem się w waszej sprawie:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.po czym do nich powiedział: Tak mówi WIEKUISTY, Bóg Israela, do którego mnie posłaliście, bym przed Nim przedłożył waszą prośbę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITi oznajmił: Tak mówi PAN, Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedłożył Mu waszą prośbę: