« Jer 49:38 Księga Jeremiasza 49:39 Jer 50:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A w ostateczne dni każę się wrócić poimańcom Elam, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże stanie się, że w ostateczne dni przywrócę zaś więźniów Elam, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Stanie się jednak w ostatecznych dniach, że odwrócę niewolę Elamu, mówi PAN.
4.CYLKOWWszakże w następstwie czasów przywrócę brańców Elamu, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKILecz w ostatecznych dniach przywrócę wygnańców Elamu - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1Odmienię jednak los Elamu przy końcu czasów» — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5W przyszłości jednak zmienię los Elamu - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKALecz w dniach ostatecznych odmienię los Elamu – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAW czasach późniejszych jednakże odwrócę dolę Elamu - głosi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKALecz kiedyś znowu los Elamu odmienię– taki jest wyrok Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak w następstwie czasów przywrócę i brańców Elamu – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak w dniach ostatecznych przywrócę Elamowi powodzenie - oświadcza PAN.