« Jer 5:27 Księga Jeremiasza 5:28 Jer 5:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Potyli i stłuścieli i przestąpili słowa moje złościwie: sprawy wdowy nie sądzili, sprawy sieroty nie prostowali, a sądu ubogich nie sądzili.
2.GDAŃSKA.1881Roztyli, lśnią się, i innych w złościach przewyższają; sprawy nie sądzą, ani sprawy sierotki; wszakże się im szczęści, chociaż sprawy ubogiego nie rozsądzili.
3.GDAŃSKA.2017Otyli i rozjaśnili się, innych przewyższają swoją nieprawością. Nie sądzą sprawy, nawet sprawy sierot; jednak powodzi się im, chociaż nie bronią sprawy ubogiego.
4.CYLKOWRoztuczyli się, zalśnili, i wezbrali też zamysłami niegodziwymi; sprawy nie sądzą, sprawy sierot, aby ją przeprowadzili, a prawa ubogich nie dochodzą.
5.KRUSZYŃSKItyją i stają się ospali. Przepełniają miarę zła; nie czynią sprawiedliwości - sprawiedliwości względem sieroty i szczęści im się... Nie są uczciwi w stosunku do ubogich.
6.TYSIĄCL.WYD1utyli i stłuścieli. Tak, miarę zła przekroczono; nie ma poszanowania dla prawa, dla prawa sierot, by były szczęśliwe; nie broni się sprawy ubogich.
7.TYSIĄCL.WYD5otyłymi i ociężałymi, a także prześcigają się w nieprawości. Nie przestrzegają sprawiedliwości - sprawiedliwości wobec sierot, by doznały pomyślności, nie bronią sprawy ubogich.
8.BRYTYJKASą otyli i opaśli, przekroczyli nawet miarę złego; nie dbają o prawo o sprawę sieroty, aby się jej dobrze wiodło, nie bronią prawa ubogich.
9.POZNAŃSKAutyli i stali się tłustymi. Lecz też przebrali miarę nieprawości. Nie prowadzą sądów sprawiedliwie, sprawy sierot, by dobrze im się wiodło; nie bronią praw biedaków.
10.WARSZ.PRASKAWasze otłuszczenie tak wielkie i ociężałość. Grzeszą prześcigając się w bezbożnych czynach, nikt się o prawość nie troszczy. Nikt nie stara się być sprawiedliwym dla sierot, czekających na poprawę losu, i nikt już nie chce brać w obronę żadnej sprawy ubogich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Utuczyli się, zalśnili oraz wezbrali niegodziwymi zamiarami; nie poddają do sądu sprawy, nawet sprawy sierot a mają powodzenie; także prawa ubogich nie stawiają przed sądem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITUtyli, lśni ich gładka skóra, daleko posunęli się w złu. Spraw nie prowadzą, spraw sierot, by im się wiodło; nie stosują prawa wobec potrzebujących.