« Jer 5:5 Księga Jeremiasza 5:6 Jer 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż je pobił lew z lasa, wilk z wieczora zburzył je, pard czujny nad miasty ich. Każdy, który z nich wynidzie, poiman będzie; bo się rozmnożyły przestępstwa ich, zamogły się odwrócenia.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż ich pobije lew z lasu, wilk wieczorny wygubi ich, lampart czyhać będzie u miast ich. Ktokolwiek wyjdzie z nich, rozszarpany będzie; bo się rozmnożyły przestępstwa ich, i zmogły się odwrócenia ich.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego zabije ich lew z lasu, wilk wieczorny wygubi ich, lampart będzie czyhać przy ich miastach. Ktokolwiek z nich wyjdzie, zostanie rozszarpany. Rozmnożyły się bowiem ich przestępstwa i wzmogły ich odstępstwa.
4.CYLKOWPrzeto gromi ich ten z lasu, wilk stepów pustoszy ich, pantera czyha u ich miast, ktokolwiek wychodzi z nich poszarpanym zostaje; bo mnogie są winy ich, liczne przekory ich.
5.KRUSZYŃSKIDlatego uderzył ich lew leśny, wilk z pustyni ich spustoszył; pantera czuwa przed ich miastami, każdy, kto wychodzi z nich, będzie rozerwany; albowiem grzechy ich są liczne - bunty ich urosły.
6.TYSIĄCL.WYD1Przeto lew z boru ich napadnie, wilk stepowy wśród nich dokona spustoszenia, pantera pod ich miastami się czai, kto stamtąd wyjdzie, będzie rozszarpany; bo grzechy ich się namnożyły, przeliczne są ich odstępstwa.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego wypadnie na nich lew z lasu, wilk stepowy posieje wśród nich spustoszenie. Pantera będzie czyhać przy ich miastach; każdy, kto z nich wyjdzie, zostanie rozszarpany. Pomnożyły się bowiem ich grzechy i liczne są ich odstępstwa.
8.BRYTYJKADlatego rozszarpie ich lew z lasu, wilk stepowy ich wygubi; lampart czyha przed ich miastami, każdy, kto z nich wyjdzie, będzie rozszarpany, gdyż liczne są ich występki i wielkie ich odstępstwa.
9.POZNAŃSKADlatego lew z kniei ich zgniecie, wilk pustynny ich zdławi, opodal ich miast czyha pantera; ktokolwiek z nich wyjdzie - będzie rozszarpany. Liczne są bowiem ich zdrady, wzmogły się ich odstępstwa.
10.WARSZ.PRASKANiech za to wypadnie na nich lew z lasu, niech rzuci się na nich stado wilków ze stepu. Przed osiedlami ich niech zawyje pantera i niech będzie rozszarpany, ktokolwiek wyjdzie z domu. Bo coraz częstsze są ich przewinienia, a ich bezbożność ciąży dokuczliwie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego gromi ich ten z lasu, pustoszy ich wilk stepów, u ich miast czyha pantera; ktokolwiek z nich wychodzi zostaje poszarpany, ponieważ liczne są ich winy, mnogie ich przekory.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego napadnie na nich lew z lasu, zniszczy ich wilk stepowy; lampart przyczai się wokół miast i rozszarpie każdego, kto z nich wyjdzie - gdyż liczne są ich przestępstwa i odstępstwa ogromne.