« Jer 5:7 Księga Jeremiasza 5:8 Jer 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Końmi waśniwymi i stadnikami stali się, każdy rżał do żony bliźniego swego.
2.GDAŃSKA.1881Rano wstawając są jako konie wytuczone, każdy z nich rży do żony bliźniego swego.
3.GDAŃSKA.2017Gdy wstają rano, są jak konie wypasione, każdy z nich rży do żony swego bliźniego.
4.CYLKOWJako źrebce wytuczone pożądliwi są, każdy do żony bliźniego swego rży.
5.KRUSZYŃSKIStali się bowiem nieokiełznanymi, puszczonymi samopas, każdy rży do żony bliźniego.
6.TYSIĄCL.WYD1Źrebce to tłuste, lubieżne, do żony bliźniego rży każdy.
7.TYSIĄCL.WYD5Stali się wyuzdani i nieokiełznani niby konie: każdy rży do żony bliźniego swego.
8.BRYTYJKAOgiery to wytuczone, jurne; każdy rży do żony swojego bliźniego.
9.POZNAŃSKATo wypasione i jurne ogiery, każdy [z nich] rży do żony bliźniego.
10.WARSZ.PRASKAPopadli w wyuzdanie, pożądliwość i nierząd i każdy oglądał się za żoną drugiego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pożądliwi są jako wytuczone źrebce, każdy rży do żony swojego bliźniego.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSą jak ogiery wypasione, jurne, a każdy rży do żony bliźniego.