« Jer 5:8 Księga Jeremiasza 5:9 Jer 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A więc o to nie nawiedzę? mówi Pan: a nad takim narodem nie pomści się dusza moja?
2.GDAŃSKA.1881Izali dlatego nawiedzić ich nie mam? mówi Pan; izali się nad takim narodem nie ma mścić dusza moja?
3.GDAŃSKA.2017Czyż za to nie powinienem ich nawiedzić? – mówi PAN. Czy nad takim narodem moja dusza ma się nie zemścić?
4.CYLKOWCzyżbym takim nie popamiętał, rzecze Wiekuisty, czyżby nad narodem podobnym nie wywarła pomsty dusza Moja?
5.KRUSZYŃSKICzyż mam ich nie karać? - - rzecze Bóg! I takiego narodu, jak ten, czyż mam nie pomścić?
6.TYSIĄCL.WYD1Czyż za to ich nie karzę — wyrocznia Jahwe. Na takim narodzie czyż nie mam się pomścić?
7.TYSIĄCL.WYD5Czy mam ich za to nie karać - wyrocznia Pana - i nad narodem, jak ten, nie dokonać zemsty?
8.BRYTYJKACzyż za to nie mam ich karać – mówi Pan – i czy na takim narodzie nie mam szukać odpłaty?
9.POZNAŃSKACzyż nie ukarzę ich za to - wyrokuje Jahwe - i czyż nad takim narodem Ja nie mam pomsty wywierać?
10.WARSZ.PRASKACzy miałbym na to patrzeć obojętnie? – mówi Pan. Czy nie mam dokonać zemsty na takim narodzie?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyżbym miał takich nie nawiedzić mówi WIEKUISTY, czy nad podobnym narodem nie wywarła by pomsty Moja dusza?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyż za to nie mam ich ukarać?! - oświadcza PAN. - Czy na takim narodzie nie mam wywrzeć zemsty?