« Jer 50:12 Księga Jeremiasza 50:13 Jer 50:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dla gniewu Pańskiego nie będą w niéj mieszkać, ale się wszystka obróci w pustynią: każdy idący przez Babilon, zdumieje się i świstać będzie nad wszemi plagami jego.
2.GDAŃSKA.1881Dla gniewu Pańskiego nie bądą w niej mieszkać, ale ona wszystka obróci się w pustynię; ktokolwiek pójdzie mimo Babilonu, zdumieje się, i zaświśnie nad wszystkiemi plagami jego.
3.GDAŃSKA.2017Z powodu gniewu PANA nie będzie zamieszkana, ale cała zostanie spustoszona. Ktokolwiek będzie przechodził obok Babilonu, zdumieje się i będzie świstał nad wszystkimi jego plagami.
4.CYLKOWDla gniewu Wiekuistego nie będzie zamieszkaną, i obróci się w pustkowie cała: ktokolwiek przejdzie mimo Babelu przerazi się i syknie wobec wszystkich klęsk jego.
5.KRUSZYŃSKIWobec gniewu Bożego nie będzie zamieszkałą, a cała pustynią się stanie; ktokolwiek przejdzie obok Babelu, zadziwi się i syknie wobec wszystkich klęsk jego.
6.TYSIĄCL.WYD1Na skutek gniewu Jahwe nie zamieszkana, zmieni się w czyste pustkowie. Zdrętwieje, kto przejdzie obok Babilonu, syknie na widok zadanych mu ciosów.
7.TYSIĄCL.WYD5Z powodu gniewu Pana pozostanie nie zamieszkana, stanie się prawdziwą pustynią. Każdy, kto będzie przechodził obok Babilonu, zadziwi się wielce i zagwiżdże nad wszystkimi jego klęskami.
8.BRYTYJKAZ powodu gniewu Pana będzie nie zamieszkana i cała stanie się pustynią; ktokolwiek będzie przechodził koło Babilonu, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami.
9.POZNAŃSKAWskutek gniewu Jahwe zostanie bezludna, cała będzie pustkowiem. Każdy, kto przejdzie obok Babilonu, wzdrygnie się i syknie na [widok] wszystkich jego ciosów.
10.WARSZ.PRASKAZ powodu gniewu Pana. Babilon stal się bezludziem i całkowitą pustynią. Każdy, kto będzie koło Babilonu przechodził, drwił sobie będzie z razów mu zadanych.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z powodu gniewu WIEKUISTEGO nie będzie zamieszkana, zatem cała zamieni się w pustkowie; ktokolwiek przejdzie obok Babelu – przerazi się i syknie w obliczu wszystkich jego klęsk.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN w swym gniewie rozpędzi jej mieszkańców i cała stanie się pustkowiem. Każdy idący przez Babilon dozna wstrząsu, zadziwią go wszystkie jego rany!