« Jer 50:14 Księga Jeremiasza 50:15 Jer 50:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wołajcie nań wszędy: dał rękę, upadły fundamenty jego, skażone są mury jego; bo pomsta Pańska jest. Pomścijcie się nad nim; jako czynił, uczyńcie mu.
2.GDAŃSKA.1881Wołajcie przeciwko niemu zewsząd; poddał się, upadły grunty jego, skażone są mury jego; bo pomsta Pańska jest. Pomścijcież się nad nim; jako on czynił innym, tak mu też uczyńcie.
3.GDAŃSKA.2017Wołajcie przeciwko niemu zewsząd. Poddał się, upadły jego fundamenty, jego mury są zburzone. Jest to bowiem zemsta PANA. Pomścijcie się nad nim; jak on czynił innym, tak jemu też uczyńcie.
4.CYLKOWWykrzykujcie przeciw niemu dokoła: Poddał się, runęły jego posady, zburzone jego mury! - Ponieważ pomsta to Wiekuistego, mścijcie się nad nim! Jako czynił, tak czyńcie jemu!
5.KRUSZYŃSKIKrzyczcie przeciwko niemu dookoła: poddał się. upadły jego wieże i mury jego się rozsypały. Bo to gniew Boży; mścijcie się przeciw niemu, postępujcie przeciw niemu, jako on postępował.
6.TYSIĄCL.WYD1W krąg nad nim wznoście okrzyk triumfu: "Zdał się na łaskę, runęły jego podpory, w gruz jego mury zwalone!" Bo zemsta to Jahwe, mścijcie się na nim, jak on uczynił, uczyńcie jemu!
7.TYSIĄCL.WYD5Podnieście wrzawę przeciw niemu dokoła! Poddał się. Runęły jego wieże obronne, przerwane zostały jego mury - taka jest pomsta Pana. Pomścijcie się na nim! Postąpcie z nim tak, jak on postępował [z innymi]!
8.BRYTYJKAWznieście wokoło przeciwko niemu okrzyk bojowy! Poddał się, runęły jego narożniki, jego mury rozwalone! Gdyż taka jest zemsta Pana, Mścijcie się nad nim! Jak on czynił, tak wy czyńcie jemu!
9.POZNAŃSKAPrzeciw niemu wokół wznoście okrzyki wojenne! - Poddaje się! Walą się baszty, kruszą się jego mury! Bo to jest pomsta Jahwe - dopełniajcie więc na nim pomsty! To, co on czynił - i jemu uczyńcie!
10.WARSZ.PRASKAOkrzyki wojenne przeciw niemu wznoście wokół! On musi się poddać, bo już walą się jego wieże i wkrótce rozsypią się także jego mury. Tak, sroga to zemsta Pana. Wszyscy pomścijcie się na nim! Co kiedyś on innym czynił, teraz wy jemu macie czynić!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wykrzykujcie dokoła przeciw niemu: Poddał się! Runęły jego posady! Zburzone jego mury! Gdyż to jest pomsta WIEKUISTEGO; mścijcie się na nim! Jak czynił – tak jemu czyńcie!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWznieście zewsząd przeciw niemu zew do boju! Już się poddał! Padły baszty, jego mury rozwalone! Tak, to zemsta PANA! I wy się nad nim mścijcie! Jak on czynił, tak uczyńcie jemu!