« Jer 50:1 Księga Jeremiasza 50:2 Jer 50:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Opowiadajcie między narody a puśćcie słuch, podnieście chorągiew, ogłaszajcie a nie tajcie, mówcie: Wzięt jest Babilon, zawstydzon jest Bel, zwyciężon jest Merodach, zawstydziły się ryciny jego, zwyciężone są bałwany jego.
2.GDAŃSKA.1881Opowiadajcie między narodami, a rozgłaszajcie, podnieście chorągiew, rozgłaszajcie, nie tajcie, mówcie: Wzięty będzie Babilon, pohańbiony będzie Bel, potarty będzie Merodach, pohańbione będą bałwany jego, pokruszeni będą plugawi bogowie jego.
3.GDAŃSKA.2017Opowiadajcie wśród narodów, rozgłaszajcie, podnieście sztandar, głoście i nie zatajajcie. Mówcie: Babilon wzięty, Bel pohańbiony, Merodach rozbity; jego posągi pohańbione, jego bożki pokruszone.
4.CYLKOWZwiastujcie między narodami, a rozgłoście i podnieście chorągiew! Rozgłaszajcie, nie ukrywajcie, opowiadajcie! Zdobyty Babel, pohańbiony Bel, rozbity Merodach, pohańbione bałwany jego, skruszone bożyszcza jego!
5.KRUSZYŃSKIZwiastujcie pomiędzy narodami, ogłoście; podnieście chorągiew, a rozgłaszajcie; nie ukrywajcie nic, mówcie: Babilon jest zdobyty! Bel shańbiony, Merodach rozbity, shańbione są bałwany, skruszone bożyszcza jego.
6.TYSIĄCL.WYD1«Zwiastujcie pośród narodów i głoście, podnieście chorągiew i głoście nie tając nic, powiadajcie: "Zdobyty Babilon, zhańbiony jest Bel, Merodak jest obalony, {hańbą okryte są jego posągi, jego bożyszcza zwalone!}
7.TYSIĄCL.WYD5Rozgłaszajcie wśród narodów i obwieszczajcie! Wznieście znak i głoście! Bez osłonek mówcie: "Babilon zdobyty! Bel pohańbiony! Merodak rozbity! Bóstwa ich są okryte hańbą, pokruszone zostały ich bałwany!"
8.BRYTYJKAZwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany.
9.POZNAŃSKAOpowiadajcie [to] pośród narodów i rozgłaszajcie! (Podnieście sztandar i głoście!) Nie zatajajcie, lecz mówcie: "Babilon zdobyty! Bel hańbą okryty! Marduk zdruzgotany!" (Pohańbione są jego bożyszcza, zdruzgotane jego bałwany!)
10.WARSZ.PRASKARoznieście tę wieść wśród narodów, ogłaszajcie ją, nie ukrywajcie niczego, krzyczcie! Babilon został wzięty, Bel jest pohańbiony. Marduk runął na ziemię [skruszone posągi ich bożków, roztrzaskane wszystkie ich idole]!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zwiastujcie pomiędzy narodami, rozgłoście i podnieście chorągiew! Rozgłaszajcie, nie ukrywajcie, mówcie: Zdobyty Babel, pohańbiony Bel, rozbity Merodak; pohańbione jego bałwany, skruszone jego bożyszcza!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOgłoście to wśród narodów, niech wiedzą! Podnieście sztandar, niech słyszą! Niczego nie skrywajcie! Wołajcie: Babilon zdobyty! Na Bela spadł wstyd! Marduk w kawałkach! Bóstwa w pogardzie! Rozbite figurki walają się w nieładzie!