« Jer 50:22 Księga Jeremiasza 50:23 Jer 50:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako złamany jest i skruszony młot wszystkiéj ziemie? jako się obrócił w pustynią Babilon między narody?
2.GDAŃSKA.1881Jakożby posiekany i połamany być miał młot wszystkiej ziemi? Jakożby się Babilon stał zdumienie między narodami?
3.GDAŃSKA.2017Jakże jest rozbity i złamany młot całej ziemi? Jakże Babilon stał się spustoszeniem wśród narodów?
4.CYLKOWJakże posiekany i połamany młot całej ziemi! Jakże obrócił się w zgrozę Babel między narodami!
5.KRUSZYŃSKIJakże posiekany i połamany młot całej ziemi? Jakże to stał się Babel pustynią w pośród wszystkich narodów?
6.TYSIĄCL.WYD1Jak jest załamany i starty młot całej ziemi! Jak stał się przedmiotem zgrozy wśród ludów Babilon!
7.TYSIĄCL.WYD5Jakże jest pobity i złamany młot całej ziemi! Jak stał się pustynią Babilon wśród narodów!
8.BRYTYJKAJakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi! Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów!
9.POZNAŃSKAJakże strzaskany i zdruzgotany młot całej ziemi! Jakimże widmem grozy stał się Babilon wśród wszystkich narodów!
10.WARSZ.PRASKAJakże został pobity i roztrzaskany ten, co był młotem dla całego świata. Obraz smutnej pustyni przedstawia wśród innych narodów Babilon.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, jak został połamany i posiekany młot całej ziemi! Jak Babel zamienił się w zgrozę pomiędzy narodami!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJak doszczętnie jest rozbity i strzaskany, niegdyś młot całej ziemi! O, jak zionie grozą Babilon między narodami!