« Jer 50:26 Księga Jeremiasza 50:27 Jer 50:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rozpraszajcie wszystkie mocarze jéj, niech zstępują na zabicie. Biada im; bo przyszedł dzień ich, czas nawiedzenia ich.
2.GDAŃSKA.1881Pozabijajcie wszystkie cielce jej, niech zstępują na zabicie. Biada im! bo przyszedł dzień ich, czas nawiedzenia ich.
3.GDAŃSKA.2017Pozabijajcie wszystkie jego cielce, niech idą na rzeź. Biada im, bo nadszedł ich dzień, czas ich nawiedzenia.
4.CYLKOWPorąbcie wszystkie cielce jej, - niechaj pójdą na rzeź! Biada im, gdyż nadszedł dzień ich, czas kaźni ich!
5.KRUSZYŃSKIPorąbcie wszystkie cielce jego, niech idą na rzeź! Biada im, albowiem nadszedł ich dzień i czas ich nawiedzenia.
6.TYSIĄCL.WYD1Wybijcie mu wszystkie buhaje, na rzeź niech idą! O biada im, bo dzień ich nastał, pora ich nawiedzenia.
7.TYSIĄCL.WYD5Wybijcie wszystkie jego cielce, niech idą na rzeź! Biada im, nadszedł bowiem ich dzień, czas ich kary.
8.BRYTYJKAWybijcie wszystkie jego cielce, niech idą na rzeź! Biada im, gdyż nadszedł ich dzień, czas ich kary!
9.POZNAŃSKAMieczem wybijcie mu wszystkie cielce, niech idą na rzeź! Biada im, bo dzień ich nadszedł, czas ich kary.
10.WARSZ.PRASKAPozabijajcie wszystkie ich juczne zwierzęta, niech wszystko idzie na rzeź! O, biada im gdy ten dzień nadejdzie, czas ich surowej kary.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Porąbcie wszystkie jej cielce – niech pójdą na rzeź! Biada im, gdyż nadszedł ich dzień, czas ich kaźni!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWybijcie wszystkie jej cielce, niech idą na rzeź! Biada im! Nadszedł ich dzień, czas ich ukarania!