« Jer 50:28 Księga Jeremiasza 50:29 Jer 50:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dajcie znać przeciw Babilonie mnogim, wszystkim, którzy ciągną łuk, stańcie przeciw jemu wokoło, a żaden nie ujdzie: oddajcie mu według dzieła jego, wedle wszystkiego, co czynił, czyńcie mu; bo się wynosił przeciw Panu, przeciw Świętemu Izraelowemu.
2.GDAŃSKA.1881Zgromadzcie przeciwko Babilonowi wszystkich strzelców, którzy łuk ciągną; połóżcie się obozem przeciw niemu w około, aby nikt nie uszedł; oddajcie mu według spraw jego, według wszystkiego, co innym czynił, uczyńcie mu; bo się przeciwko Panu wynosił, przeciwko Świętemu Izraelskiemu.
3.GDAŃSKA.2017Zgromadźcie przeciwko Babilonowi wszystkich strzelców, którzy napinają łuk; rozbijcie obóz przeciw niemu dokoła, aby nikt nie uszedł. Odpłaćcie mu według jego uczynków, według wszystkiego, co innym czynił, uczyńcie mu. Wynosił się bowiem przeciwko PANU, przeciwko Świętemu Izraela.
4.CYLKOWZgromadźcie się przeciw Babelowi strzelcy; wszyscy napinający łuk oblegajcie go dokoła! Niechaj nikt zeń nie ujdzie! Odpłaćcie mu wedle dzieła jego, wedle wszystkiego co czynił uczyńcie mu; albowiem przeciw Wiekuistemu się rozzuchwalił, przeciw Świętemu w Israelu!
5.KRUSZYŃSKIPrzywołajcie przeciwko Babilonowi strzelców, wszystkich łuk naciągających; oblegajcie go dookoła, aby nikt nie ocalał. Odpłaćcie mu według jego dzieł, co on czynił, jemu uczyńcie, albowiem przeciwko Bogu się wywyższał, przeciwko Świętemu Izraela.
6.TYSIĄCL.WYD1Wezwijcie gromady na Babilon wszystkich, co łuk naciągają! Obozem legnijcie w krąg niego, ucieczki dlań niechaj nie będzie! To mu oddajcie, na co zasłużył, jak on czynił, tak jemu uczyńcie! Bo się wynosił przeciwko Jahwe, co Świętym jest Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5Zwołajcie łuczników przeciw Babilonowi! Wy wszyscy, co napinacie łuki, rozbijcie obóz dokoła niego, by nie miał możności ucieczki. Odpłaćcie mu stosownie do jego postępków; wszystko, co on czynił, uczyńcie i jemu! Albowiem był zuchwały wobec Pana, wobec Świętego Izraela.
8.BRYTYJKAWezwijcie przeciwko Babilonowi strzelców, wy, wszyscy łucznicy, oblegajcie go dokoła! Niech nikt z niego nie ujdzie! Odpłaćcie mu według jego uczynków, tak samo jak on uczynił, jemu uczyńcie, gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec Świętego Izraelskiego.
9.POZNAŃSKAPrzyzwijcie pod Babilon strzelców, wszystkich, którzy łuk napinają! Rozbijcie obozy w krąg niego! Niech nikt zeń nie umknie! Odpłaćcie mu według jego poczynań! Uczyńcie mu wszystko, co i on uczynił! Bo rozzuchwalił się przeciw Jahwe, przeciw świętemu [Bogu] Izraela.
10.WARSZ.PRASKAWezwijcie łuczników przeciw Babilonowi! O, wy wszyscy, co naciągacie łuki! Zacznijcie oblegać miasto, nie dopuście, by uszedł ktokolwiek! Odpłaćcie im dokładnie według ich uczynków, wszystko, co oni innym czynili, to samo wy im teraz czyńcie! Bo zuchwale buntowali się przeciw Panu przeciwko Świętemu całego Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Strzelcy! Zgromadźcie się przeciw Babelowi! Wszyscy, co napinają łuk, niech dokoła go oblegają! Niech nikt z niego nie ujdzie! Odpłaćcie mu według jego dzieła; uczyńcie mu według wszystkiego co uczynił! Gdyż rozzuchwalił się przeciw WIEKUISTEMU, przeciw Świętemu w Israelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWezwijcie przeciw Babilonowi łuczników, wszystkich napinających łuk! Niech nikt z niego nie ujdzie! Otoczcie go zewsząd, niech nie umknie ani jeden zbieg! Odpłaćcie mu według jego czynów, uczyńcie dokładnie to, co on sam czynił, gdyż śmiał wystąpić przeciw PANU, przeciw Świętemu Izraela!